Functionaris voor gegevensbescherming

Als organisatie binnen het zorgdomein beschikt u over veel persoonsgegevens. Daarbij verwerkt u veelal op grote schaal informatie over de gezondheid van uw cliënten of patiënten. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is geregeld dat u daarom een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) moet aanstellen. De FG houdt toezicht op de wijze waarop uw organisatie de AVG toepast en naleeft. Het is vaak ook uw sparringpartner voor alle vragen en actiepunten over verwerking van persoonsgegevens. De FG neemt daarom niet alleen een prominente rol in, maar ook een proactieve houding aan. U kunt vanzelfsprekend ook een FG aanstellen als dit niet verplicht is. In deze flyer leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Uw organisatie en persoonsgegevens

U wilt vooral dat doen waarin u goed bent, namelijk de beste zorg bieden. Maar of u dit nu doet als landelijke zorginstelling of als kleine dienstverlener, in alle gevallen hebt u dag in dag uit te maken met informatie over de gezondheid van degenen die u helpt. Dit kunnen zorgindicaties of vergoedingenstaten zijn, diagnoses of voortgangsverslagen, maar gemene deler zal zijn dat er een medisch component aan verbonden is. En daarmee zijn het volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens waarmee u extra zorgvuldig dient om te gaan. Deze zorgvuldigheid wordt op onafhankelijke wijze getoetst door een FG.

De voordelen van een externe FG

De FG houdt op onafhankelijke en onpartijdige wijze toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen een organisatie. Hij beschikt over voldoende parate kennis over de AVG en andere Europese en Nederlandse privacyrechtelijke wet- en regelgeving. Vanwege de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid is het beleggen van deze rol op managementniveau niet mogelijk. De afdeling legal & compliance neemt vaak al een adviserende rol in. Tot slot hebben uitvoerende collega’s doorgaans niet de capaciteit om alle ins & outs rondom de voortdurend veranderende wetgeving te monitoren.

Van Gelder Advocaten als uw FG

Wij verzorgen voor diverse (zorg)organisaties de rol van FG. Wij bieden daarmee doorlopend onze brede expertise op het gebied van privacy en zorgen ervoor dat u een deskundig professional aan uw organisatie verbindt. Wij werken doorgaans op abonnementsbasis, afgestemd op uw behoeften.

De voordelen nog eens op een rij:

  • u haalt jarenlange ervaring in huis;
  • u profiteert van documenten en procedures, toegesneden op de AVG;
  • u bent verzekerd van een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige professional;
  • doorlopende beschikbaarheid, ook in het geval van calamiteiten zoals een datalek;
  • registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens als uw gecertificeerde FG.Met het inschakelen van een externe FG van Van Gelder Advocaten hebt u een toegankelijke FG dichtbij. Bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Wij ook naar die van u! Bel of mail ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij zijn bereikbaar via 088-8840840 of via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl.

    Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Maak een afspraak

Blogs over dit onderwerp

BPL bpf

Bedrijfstakpensioenfonds als acquisitietijger: valt de werkgever wel of niet onder de verplichtstelling?

Vraagt u zich weleens af of uw onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt? U bent zeker niet de enige. In de praktijk merken wij dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds vaker aankloppen bij werkgevers. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen die (kunnen) gelden voor iedereen werkzaam in een bepaalde bedrijfstak, zoals de uitzendbranche, zorg en welzijn, […]

Verwerkingsregister

Voorkom boetes en zorg voor een verwerkingsregister!

Het ontbreken van een verwerkingsregister betekent 1-0 achterstand voor uw organisatie! Dit blijkt uit mededelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichthoudende orgaan op privacywetgeving. Heeft u nog geen (volledig en juist) verwerkingsregister? Wij raden u aan dit zo snel mogelijk in orde te maken! Wat is het? Het verwerkingsregister is een register waarin wordt bijgehouden […]

Afbeelding algemene voorwaarden I

Bescherm uw onderneming met waterdichte algemene voorwaarden!

U kent de algemene voorwaarden wellicht als een omvangrijk document met kleine lettertjes en juridisch jargon. Toch is een goede set algemene voorwaarden een van de belangrijkste documenten die een onderneming zou moeten hebben. In deze blog gaan wij in op het belang van het hebben van algemene voorwaarden en leggen wij uit hoe de […]

Plaatje-bij-blog-NOW-concernbepaling-590×332

De nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code

Op 20 december 2022 is de nieuwe, geactualiseerde, Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. De Corporate Governance Code bevat de gedragsregels voor goed bestuur van bedrijven waarbij de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbende worden beschermd. De code is van toepassing op alle vennootschappen met een statutaire zetel in Nederland en waarvan (certificaten van) aandelen […]

gezondheid onderneming

De nasleep van de coronapandemie, hoe staat het met de ‘gezondheid’ van ondernemingen?

De coronapandemie heeft veel ondernemers geraakt. Mede dankzij steunpakketten van de overheid, een lage rentestand en de mogelijkheid om belastingbetalingen uit te stellen zijn ondernemers deze periode doorgekomen. Nu de steunmaatregelen zijn geëindigd, de rentes stijgen en de belastingen terugbetaald moeten worden, zal blijken hoe het met de financiële gezondheid van ondernemingen staat. Wat betekent […]

Prijsstijgingen

Prijsstijgingen, wie draagt de kosten?

Op het moment kampen vele sectoren met significante prijsstijgingen. De kosten van bouwmaterialen, transport, benzine, gas en andere grondstoffen zijn in korte tijd door het dak geschoten. Maar wie draagt hier nu eigenlijk het risico voor? En kunt u als ondernemer deze prijzen doorbelasten aan uw klant? Belofte maakt schuld Een algemeen Nederlands rechtsbeginsel is […]

beslag recht executierecht 2020 2021

Beslag leggen moeilijker en makkelijker gemaakt; wat is er veranderd?

  Niets is zo vervelend als een debiteur die niet betaalt. Als er dan geen andere mogelijkheid meer is, kun je ervoor kiezen om beslag te leggen op bijvoorbeeld de inboedel, bankrekening en auto’s. Voorheen maakte het niet uit of iemand schulden had of niet. Het beslag kon gewoon worden gelegd en de kosten werden […]