Hoera! U wint de procedure. Hoe zit het dan met gelegde beslagen op de bankrekeningen?

Beslag leggen

Beslag leggenU hebt een conflict met een klant. U bent van mening dat de klant u nog geld verschuldigd is en kiest ervoor om dit geld alsnog via de rechter betaald te krijgen. Ook al wijst de rechter uw geldvordering toe, dan kan het zijn dat u alsnog achter het net vist. Bijvoorbeeld doordat uw klant nog snel even bezittingen heeft verkocht, het huis op naam van zijn of haar partner heeft gezet of geld heeft overgezet naar een andere BV. Hierom wordt doorgaans voorafgaand aan een procedure beslag gelegd, zodat er achteraf wel iets te halen valt. Wat nu als de rechter de beslaglegger in het ongelijk stelt? Wat gebeurt er dan met die gelegde beslagen?

 

Meer zekerheid door het leggen van beslag

Zoals gezegd, bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan een procedure beslag te leggen, zogenaamd ‘conservatoir beslag’. Hiertoe is er wel verlof nodig van een rechter. Doorgaans wordt een dergelijk verlof vrij snel verleend. Vervolgens dient er dan een zogenaamde ‘bodemprocedure’ te worden gestart, waarin de rechter de vordering dient te beoordelen. Wordt de vordering toegewezen, dan kan het beslag daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd op het moment dat de wederpartij ondanks het vonnis alsnog niet betaalt. Dit houdt in dat bijvoorbeeld beslagen goederen, zoals een auto, kunnen worden verkocht.

De rechter wijst de vordering af, wat nu?

In beginsel bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Het beslag dat is gelegd, blijft bestaan, omdat er nog geen sprake is van een ‘definitief einde’ van de zaak. De termijn voor hoger beroep is drie maanden nadat het vonnis is gewezen. Bij een kort geding geldt een termijn van vier weken.

Er wordt afgezien van hoger beroep, wat gebeurt er met de gelegde beslagen?

Bij een afwijzend vonnis komen de beslagen automatisch te vervallen als de termijn voor het instellen van hoger beroep verstrijkt. Ook kan het zo zijn dat de in het ongelijk gestelde partij de andere partij laat weten niet in hoger beroep te gaan. Dan vervallen de beslagen automatisch vanaf het moment van die mededeling. Doorgaans verlangt de bank een bevestiging vanuit de beslaglegger en/of deurwaarder dat de beslagen vervallen zijn.

Let erop dat de wederpartij mogelijk aanspraak maakt op schadevergoeding in verband met de – achteraf gezien – onterecht gelegde beslagen.

Kort geding tot opheffing van de beslagen

Drie maanden (of het hoger beroep afwachten) is soms erg lang. In een kort geding kan opheffing van de beslagen worden gevraagd.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over het beslagrecht en/of het procesrecht? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!