WAB-date #2: Ketenregeling

ketenregeling

Dit is onze tweede blog in onze serie van “WAB”-dates. Onze “WAB”-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij kort stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd is. In deze WAB-date alles over de ketenregeling.

Ketenregeling

De ketenregeling onder de WAB is 3x3x6. Er mogen maximaal drie bepaalde tijdcontracten gesloten worden in 36 maanden, waarbij een tussenpoos van maximaal zes maanden de keten niet doorbreekt.

  • Uitzondering: verkorting tussenpozen bij terugkerend tijdelijk werk

Een cao kan bepalen dat de termijn van de tussenpoos kan worden verkort tot drie maanden als de aard van het werk daarom vraagt. Dat is het geval bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. Denk aan functies in de culturele sector die afhankelijk zijn van het theaterseizoen.

  • Uitzondering: invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs uitgezonderd van ketenregeling

Tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die een leerkracht wegens ziekte vervangen, zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Hiermee wordt voorkomen dat na een aantal invalbeurten al een onbepaalde tijdcontract ontstaat.

Advies?

Heeft u vragen over de WAB? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.