Privacyverklaring en cookies van Van Gelder Advocaten

Van Gelder Advocaten B.V.
Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MD  TILBURG
T: +31 88 8840 840
E: info@vangelderadvocaten.nl

Algemeen

Van Gelder Advocaten hecht als advocatenkantoor veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

Van Gelder Advocaten neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Derden

Van Gelder Advocaten zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Van Gelder Advocaten daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of informatie. Van Gelder Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn

Van Gelder Advocaten bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten op www.vangelderadvocaten.nl laat u uw (persoons)gegevens bij Van Gelder Advocaten achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Indien u zich via de website van Van Gelder Advocaten inschrijft voor een nieuwsbrief of zich aanmeldt voor een Masterclass, vragen wij u onder meer om uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen, dan wel u aan te melden voor de betreffende Masterclass. Deze gegevens kan Van Gelder Advocaten tevens verwerken voor marketingdoeleinden indien u hiervoor toestemming geeft.

Indien u op een vacature reageert voor een functie bij Van Gelder Advocaten en uw cv meestuurt, zal Van Gelder Advocaten deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

Doeleinden verwerking

Van Gelder Advocaten verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Van Gelder Advocaten zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig;

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met cliënten sluiten. In het kader van de overeenkomst met cliënten verwerken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens in ons CRM-systeem en corresponderen wij met verschillende partijen, zoals gerechtelijke instanties, deurwaarders en wederpartijen.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde documenten en gegevens.
  • Gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan verjaardagsfelicitaties of -attenties en plechtighedenfelicitaties. Van Gelder Advocaten heeft bij voornoemde verwerkingen een gerechtvaardigd belang. Bij Van Gelder Advocaten vinden wij het belangrijk dat wij naast onze bedrijfsactiviteiten ook persoonlijk contact onderhouden. Deze verwerking maakt geen inbreuk op rechten en vrijheden van betrokkenen en de beveiligingsmaatregelen zijn sterk. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag ‘gerechtvaardigde belangen’.
  • Met toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings en het plaatsen van foto’s waarop betrokkenen identificeerbaar zijn.

Nieuwsbrieven en Masterclasses

Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor uitnodigingen, waaronder Masterclasses worden toegezonden aan personen die zich via de website van Van Gelder Advocaten hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en cliënten van Van Gelder Advocaten. Onderaan iedere nieuwsbrief en uitnodiging treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven.

Cookies en passieve tracking


Van Gelder Advocaten maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

Van Gelder Advocaten gebruikt cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

Van Gelder Advocaten gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert. Van Gelder Advocaten maakt geen gebruik van tracking cookies.

Google Analytics

De website van Van Gelder Advocaten maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen

Van Gelder Advocaten behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Van Gelder Advocaten. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Van Gelder Advocaten kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Van Gelder Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Twitter.

Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een legitimatiebewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie.

Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden.

U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:

Van Gelder Advocaten B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MD Tilburg

of

info@vangelderadvocaten.nl.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.