Uw specialist privacyrecht

Privacyrecht: wat kunnen wij voor u betekenen?
Informatie speelt een belangrijke rol in onze huidige maatschappij. Als organisatie zal u ongetwijfeld de nodige informatie verzamelen en opslaan. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn de regels omtrent het verwerken van persoonsgegevens verscherpt. Logisch, want privacy is een grondrecht, een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet.

Wat bieden wij aan?
Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het voldoen aan de bepalingen uit de AVG en andere privacy wet- en regelgeving. De sectie privacyrecht biedt in ieder geval de volgende diensten aan:

Onze visie: goed privacybeleid is altijd maatwerk
Van Gelder Advocaten heeft veel ervaring binnen het privacyrecht en diverse grote (maatschappelijke) organisaties en zorgorganisaties geadviseerd op dit gebied. Goed privacybeleid is altijd maatwerk! U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

Maak een afspraak Boek bestellen

Blogs over dit onderwerp

UBO-register

Het UBO-register versus privacy. Het Europese Hof doet uitspraak!

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register in werking getreden. In het register kunnen gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen of andere juridische entiteiten of constructies worden geraadpleegd. Maar is dit niet in strijd met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens? Wie staat er […]

legal scan

Is het beveiligen van uw bedrijfsterrein met camera’s privacyproof?!

Ik hoor u denken: als het terrein mijn eigendom is of door mij gehuurd wordt, dan mag ik toch zelf weten of ik camera’s ophang? Dat is niet altijd het geval. Als er personen gefilmd worden, dan is sprake van verwerking van persoonsgegevens en dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat betekent […]

Wtza

Is een verwerkersovereenkomst met de arbodienst verplicht?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft consequenties voor u als ondernemer, en ook voor u als werkgever. Een van de verplichtingen uit de AVG is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers die persoonsgegevens voor u verwerken. Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens voor u verwerken en niet […]

health data

Zorg voor een goed gegevensbeveiligingsbeleid, daarmee voorkomt u schade!

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een ziekenhuis veroordeeld voor het betalen van een immateriële schadevergoeding aan een patiënte waarvan medische gegevens veelvuldig onrechtmatig zijn ingezien door een voormalig medewerkster van het ziekenhuis. De rechter nam in deze uitspraak mee dat artikel 32 uit de AVG is geschonden, omdat het beveiligingsniveau van persoonsgegevens in het ziekenhuis onvoldoende […]

privacyrisico

Managen van uw privacyrisico’s in 3, 2, 1…

Wat kunt u vandaag doen om de privacyrisico’s van morgen te verkleinen? Meer dan u denkt! We geven u drie concrete tips waarmee u direct aan de slag kunt. Doe er uw voordeel mee! TIP 1: Stel een aanjager aan binnen de organisatie Uw privacybeleid neerleggen bij de IT-afdeling? Ja, maar niet alleen daar! Uw […]

patiëntgegevens delen

Het gebruiken van patiëntgegevens in een klachtenprocedure

Wanneer een patiënt een klacht indient tegen een zorgverlener, dan mag de zorgverlener enkel patiëntgegevens gebruiken ten behoeve van zijn verweer wanneer de patiënt hier expliciete toestemming voor geeft. Althans zo schrijft de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ het voor. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg denkt hier anders over, zo blijkt uit de uitspraak […]

Wtza

Zorg aanbieden onder de Wtza: draagt u al zorg voor uw verplichtingen?

Met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022 is er voor u als (nieuwe of bestaande) zorgaanbieder veel veranderd. De nieuwe wet moet gaan zorgen voor “meer kwaliteit, transparantie en verantwoording in de sector”. Voldoet u als zorgaanbieder niet aan de Wtza, dan loopt u het risico op forse boetes […]

techreuzen

Europa vs. de techreuzen: welke gevolgen hebben de nieuwe regels voor u?

Het internet gaat veranderen. Dat klinkt als iets groots toch? Er komen vanuit de Europese Unie twee nieuwe pakketten met wetgeving aan, waarmee de Europese Unie toch min of meer de strijd aan gaat met de techreuzen. Maar niet alleen de techreuzen worden door deze wijzigingen geraakt. Ook u moet waarschijnlijk in actie komen. Hierna […]