Nulmeting privacy

Wat houdt de nulmeting privacy in?
De nulmeting is een kortdurende, maar intensieve AVG-check van uw organisatie. Wij zullen
bij het uitvoeren van de nulmeting in ieder geval de volgende stappen doorlopen:

  • Een kennismaking met uw organisatie.
  • Een inventarisatie van de privacy documenten die al bestaan binnen uw organisatie.
  • Het in beeld brengen van processen in het kader van privacy/AVG.
  • Interviews met medewerkers.
  • Review van de al bestaande documentatie, de afgenomen interviews en de bekeken
    processen.
  • Het opmaken van een rapport met de uitkomst van de nulmeting.

Wij zullen in overleg met u de nulmeting zoveel mogelijk op uw organisatie aanpassen. Naar
aanleiding van de nulmeting maken wij de processen en documentatie die voor uw organisatie van belang zijn zoveel mogelijk op orde. U kunt er hierbij voor kiezen alles uit handen te geven, maar ook kunnen we hier samen met u aan bouwen.

Wat is het uiteindelijke resultaat van de nulmeting?
De basis voor uw algehele privacybeleid wordt opgebouwd of verstevigd. U weet waar u staat
op het gebied van privacy en waar er nog winst valt te behalen. Tevens kunnen wij u
ondersteunen bij het vergroten van het draagvlak voor het privacybeleid.