study

Scholingsplicht voor werkgevers

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers scholing aan te bieden. De scholingsplicht geldt tijdens het dienstverband voor het onderhouden van de vaardigheden. Daarnaast speelt deze verplichting een belangrijke rol als het aankomt op ontslag. Hoe ver reikt nu deze verplichting van de werkgever en wat kan er van de werknemer worden verlangd? Aan de hand van […]

surveillance bagatel

Ontslag op staande voet bij een bagateldelict

Een bagateldelict is fraude, diefstal of verduistering van iets van geringe waarde. Het is een ernstig vergrijp maar gering in omvang. Wanneer is ontslag op staande voet wegens een bagateldelict gerechtvaardigd? Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen Als het ontslag op staande voet terecht is, krijgt de werknemer meestal geen uitkering en, omdat de […]

Thuiswerken

Privacy en thuiswerken

Veelvuldig thuiswerken begon als een coronamaatregel. Per 26 juni 2021 is het advies van de overheid: “Werk thuis, tenzij het niet anders kan” vervallen. Toch zal thuiswerken, ook na de pandemie, niet meer weg te denken zijn. Het thuiswerken is velen goed bevallen en er is een wetsvoorstel in de maak dat het recht op […]

vakantiedagen

Vakantiedagen vervallen of verjaren

Vanwege de coronapandemie zijn veel mensen niet op vakantie gegaan in 2020. Hebben zij deze dagen dan nog tegoed? Of zijn deze vervallen in 2021? Lees alles over het vervallen en verjaren van vakantiedagen in deze blog. Recht op vakantie Het recht op vakantie is vastgelegd in de wet. Het minimale aantal vakantiedagen is gelijk […]

Belemmeringsverbod

Schriftelijk aanzeggen, hoe doe je dat?

            Aanzeggen is het aan de werknemer laten weten of een tijdelijk contract verlengd wordt of niet. De aanzegging moet op tijd gedaan worden en moet schriftelijk. Als niet aan die vereisten is voldaan, is de werkgever een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Wanneer aanzeggen? Aanzeggen is een verplichting […]