Wtza

Is een verwerkersovereenkomst met de arbodienst verplicht?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft consequenties voor u als ondernemer, en ook voor u als werkgever. Een van de verplichtingen uit de AVG is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers die persoonsgegevens voor u verwerken. Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens voor u verwerken en niet […]

health data

Zorg voor een goed gegevensbeveiligingsbeleid, daarmee voorkomt u schade!

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een ziekenhuis veroordeeld voor het betalen van een immateriële schadevergoeding aan een patiënte waarvan medische gegevens veelvuldig onrechtmatig zijn ingezien door een voormalig medewerkster van het ziekenhuis. De rechter nam in deze uitspraak mee dat artikel 32 uit de AVG is geschonden, omdat het beveiligingsniveau van persoonsgegevens in het ziekenhuis onvoldoende […]

privacyrisico

Managen van uw privacyrisico’s in 3, 2, 1…

Wat kunt u vandaag doen om de privacyrisico’s van morgen te verkleinen? Meer dan u denkt! We geven u drie concrete tips waarmee u direct aan de slag kunt. Doe er uw voordeel mee! TIP 1: Stel een aanjager aan binnen de organisatie Uw privacybeleid neerleggen bij de IT-afdeling? Ja, maar niet alleen daar! Uw […]

patiëntgegevens delen

Het gebruiken van patiëntgegevens in een klachtenprocedure

Wanneer een patiënt een klacht indient tegen een zorgverlener, dan mag de zorgverlener enkel patiëntgegevens gebruiken ten behoeve van zijn verweer wanneer de patiënt hier expliciete toestemming voor geeft. Althans zo schrijft de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ het voor. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg denkt hier anders over, zo blijkt uit de uitspraak […]