Blog BPF

Schrik voor elke werkgever! Verplichte aansluiting bij bpf

Er is veel ophef over verplichte aansluitingen van ondernemingen bij bedrijfstakpensioenfondsen. Vaak staat centraal of de werkzaamheden van de onderneming daadwerkelijk overeenkomen met de tekst van het verplichtstellingsbesluit voor een bedrijfstakpensioenfonds. Zo ook in een recente zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze zaak is interessant omdat er twee bedrijfstakpensioenfondsen zijn waar de betrokken ondernemingen mogelijk […]

Beroepscodes in de zorg

Beroepscodes in de zorg: do’s en dont’s voor social media

In onze eerdere blog hebben wij reeds toegelicht hoe socialmediagebruik in de zorg zich verhoudt tot de AVG. In deze blog lichten we toe hoe socialmediagebruik zich verhoudt tot verschillende beroepscodes en handreikingen. Beroepscodes Voor medische hulpverleners geldt het beroepsgeheim uit de WGBO en Wet BIG. Jeugdhulpverleners hebben ook een geheimhoudingsplicht op basis van de […]

Afbeelding bij blog Prinsjesdag 2018

Wat moet u echt weten over Prinsjesdag 2018?

Dinsdag 18 september jl. was het Prinsjesdag. Waar vorig jaar tijdens Prinsjesdag nog druk werd gesleuteld aan het Regeerakkoord, stond Prinsjesdag dit jaar weer gewoon in het teken van de bekendmaking van de kabinetsplannen (en daarnaast natuurlijk de opvallende hoeden die werden gedragen). Onderstaand staan (beknopt weergegeven) diverse maatregelen die het kabinet wenst door te […]

Afbeelding-2-voor-bij-blog-privacysocial-media-in-de-zorg

De AVG en Social Media in de zorg

Social media is in opkomst. Er komen steeds meer verschillende vormen van social media en ook steeds meer mensen maken hier gebruik van. Bekende socialmediaplatformen in Nederland zijn bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn. Social media bieden personen de mogelijkheid zowel privé als zakelijk berichten en/of foto’s te delen met andere personen. In sommige branches moet […]