Afbeelding Privacy bij blog top 3 privacynieuws

Gebruik je Zoom? Let op deze privacyrisico’s

UPDATE 31 maart 2020: Amerikaanse justitie start onderzoek naar populaire videoconferentie-app Zoom. Zie: https://nos.nl/artikel/2328903-amerikaanse-justitie-start-onderzoek-naar-populaire-videoconferentie-app-zoom.html. ———————————————————————– Thuiswerken is door de coronacrisis op dit moment de norm. Iedereen werkt zoveel mogelijk van huis uit en daarvoor wordt ook de nodige nieuwe software gebruikt. Een voorbeeld hiervan is Zoom, een Amerikaans softwareprogramma waarmee je eenvoudig kunt videobellen en […]

Plaatje voor bij blog ‘Nieuwe wijzigingen WW-premie…’

Nieuwe maatregelen WW-premiedifferentiatie vanwege Coronacrisis

Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor onbepaalde tijdcontracten (niet zijnde oproepcontracten). Voor bepaalde tijdcontracten en oproepcontracten betalen werkgevers de hoge WW-premie. 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren In de WAB is onder meer geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht […]

Plaatje bij blog ‘Werktijdverkorting per direct….’

Werktijdverkorting per direct stopgezet, nieuwe regeling voor tegemoetkoming loonkosten door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting is op 17 maart 2020 per direct stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het Coronavirus heeft de afgelopen tijd tot een (te) groot beroep op de regeling Werktijdverkorting geleid. Volgens de regering is de regeling voor werktijdverkorting niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van het Coronavirus voor Nederlandse organisaties.  In deze blog beantwoorden wij uw […]

time-2980690_1920

Werktijdverkorting: in stappen uitgelegd

UPDATE 18 maart 2020! De regeling Werktijdverkorting is gisteren per direct vervallen en wordt vervangen door de nieuwe regeling ‘Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’ (NOW). Lees hier onze blog waarin wij u volledig informeren over NOW. Als een werkgever tijdelijk geen of minder werk voorhanden heeft voor werknemers, dan kan mogelijk gebruik gemaakt worden van werktijdverkorting. Verkorte werktijd wordt dan door UWV […]

medical-563427_1920

5 tips ter voorkoming van datalekken in de zorg

Verreweg de meeste datalekken worden gemeld in de zorgsector: meer dan 30% van het totaal in de eerste helft van 2019! De AP heeft om die reden 5 tips geformuleerd voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’, delen wij deze tips met u in deze blog. TIP […]

WAB-date #8: WW-premiedifferentiatie

Dit is onze achtste blog in een serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. In deze WAB-date staat de WW-premiedifferentiatie centraal. De WAB introduceert een premiedifferentiatie […]