All-in loon

All-in salaris bij een oproepcontract

Bij werknemers met een oproepcontract (nuluren- of min/maxcontract) kan het voor de werkgever handig zijn vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks uit te betalen. Dit wordt het zogenaamde ‘all-in salaris’ genoemd. In hoeverre is het all-in salaris wettelijk toegestaan?       Vakantietoeslag Bij vakantietoeslag ligt het vrij eenvoudig. De wet staat het toe om vakantietoeslag maandelijks […]

Vakantiedagen

Vakantiedagen meenemen naar het nieuwe jaar: hoe zit het nu?

  Vaak is het onduidelijk voor werkgevers en werknemers welke vakantiedagen werknemers mogen meenemen naar het nieuwe jaar en voor welke duur deze vakantiedagen geldig zijn. In deze blog leggen we uit welke verschillende soorten vakantiedagen er zijn en welke vakantiedagen werknemers kunnen meenemen naar het nieuwe jaar.     Wettelijke vakantiedagen Op basis van […]

virus-4835301_1920

Corona-reorganisatie: waar moet u op letten?

Vanwege de aanhoudende coronacrisis kan het voor een ondernemer noodzakelijk zijn om te reorganiseren, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke bezuinigingen of liquiditeitsproblemen. Veel ondernemers maken door de coronacrisis en -maatregelen gebruik van NOW, de loonkostensubsidieregeling. Als wordt besloten te reorganiseren, speelt NOW daarin – hoe dan ook – een rol.   Bent u genoodzaakt om te reorganiseren […]

Eerste Hulp bij Datalekken

EHBD: Eerste Hulp Bij Datalekken

Van Gelder Advocaten is expert op het gebied van datalekken en de AVG. Wij kunnen uw gehele onderneming privacybestendig maken. Heeft u hulp nodig met het opstellen van een interne procedure voor datalekken of verwerkersovereenkomsten? Wij kunnen u verder helpen! Met onze Legal Scan Datalekken kunnen wij bovendien inzichtelijk maken in hoeverre uw onderneming databestendig […]

verkeersbord-bejaarden

Dubbele pensioenlasten door eigen pensioenregeling én verplicht bpf-pensioen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever een pensioenregeling onderbrengt bij een verzekeraar, terwijl hij bij een bepaalde bedrijfstak hoort en daardoor (onbewust) onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (hierna ‘bpf’) valt. Wanneer blijkt dat de werkgever al jaren onder een verplicht gesteld bpf valt, kan dit leiden tot premieheffing met terugwerkende kracht. […]

Overeenkomst

De afstandsverklaring voor pensioen en de rol van de partner

Een pensioenovereenkomst tussen werknemer en werkgever komt tot stand net als iedere andere overeenkomst: door aanbod van de overeenkomst door de werkgever en aanvaarding hiervan door de werknemer. In de praktijk komt het geregeld voor dat een werknemer niet deel wil nemen aan een (collectieve) pensioenregeling. De wet biedt hiertoe geen directe mogelijkheden, maar de […]

Billijke vergoeding

Drieluik bestuurdersaansprakelijkheid | Deel III

In de laatste blogs besteedden wij al uitgebreid aandacht aan interne bestuurdersaansprakelijkheid. In onze praktijk zien we met regelmaat ook bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en externe bestuurdersaansprakelijkheid. De advocaten van onze sectie ondernemingsrecht bespreken in deze blog een aantal voorbeelden aan de hand van twee recente uitspraken.   Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement We nemen u allereerst mee […]

Privacyrecht

Privacyrecht in een stroomversnelling: het jaar 2020

  Waar 2018 in het teken stond van de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving (de AVG), was 2020 met de “coronacrisis” misschien wel de meest ingrijpende testcase voor het privacyrecht. De ontwikkeling van het privacyvak is dit jaar in een stroomversnelling gekomen. Het recht gedijt immers goed bij maatschappelijke uitdagingen. Wat heeft 2020 ons gebracht? […]