TO DO (en hoe!): aanvragen compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die betaald zijn aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn getreden. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van compensatieregeling? Neem contact op met mr. Adriënne van Geel (avangeel@vangelderadvocaten.nl). Telefonisch is zij bereikbaar via 088 […]

Plaatje bij blog Poortwachterstoets

Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Iedere ondernemer kan te maken krijgen met een werknemer die ziek wordt. Daarbij geldt de plicht om het loon twee jaar door te betalen en gelden diverse verplichtingen rondom re-integratie. Een zieke werknemer kan hoge kosten voor een werkgever tot gevolg hebben. Om deze reden is de zogenaamde MKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. In deze blog leggen […]

virus-4835301_1920

Corona-reorganisatie: waar moet u op letten?

Vanwege de aanhoudende coronacrisis kan het voor een ondernemer noodzakelijk zijn om te reorganiseren, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke bezuinigingen of liquiditeitsproblemen. Veel ondernemers maken door de coronacrisis en -maatregelen gebruik van NOW, de loonkostensubsidieregeling. Als wordt besloten te reorganiseren, speelt NOW daarin – hoe dan ook – een rol. Bent u genoodzaakt om te reorganiseren vanwege […]

class-1986501_1920

Verlenging NOW bekendgemaakt! Lees hier de voorwaarden

NOW verlengd voor drie maanden! Woensdag 20 mei jl. heeft Minister Koolmees aangekondigd dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW) verlengd zal worden. Belangrijke aandachtspunten Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en […]

summer-814679_1920

Mag een werkgever betaling van vakantietoeslag uitstellen vanwege de coronacrisis?

Een groot aantal werkgevers heeft door de coronacrisis betalingsproblemen. Hoewel een werkgever door een beroep te doen op NOW mogelijk het loon van werknemers voor enkele maanden deels gecompenseerd kan krijgen, geldt dit niet voor de (volledige) vakantietoeslag die gedurende het afgelopen jaar is opgebouwd door de werknemer. Wanneer moet vakantietoeslag normaal gesproken uitbetaald worden? […]

Plaatje bij blog Poortwachterstoets

Versoepeling van Poortwachterstoets tijdens coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat UWV een re-integratietraject (tijdelijk) anders beoordeelt. UWV heeft een tijdelijke wijziging gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter waarmee beoordeeld wordt of een werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Deze wijzigingen lichten wij in deze blog kort toe. Poortwachterstoets UWV oordeelt pas over de WIA-aanvraag van een werknemer als de werkgever voldoende […]

Plaatje bij blog NOW concernbepaling

Wijziging van concernbepaling in NOW

In onze blog van 1 april 2020 hebben wij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (afgekort: NOW) uiteengezet. Op 22 april 2020 is een brief van Minister Koolmees gepubliceerd over een wijziging van de concernbepaling in NOW. Op dit moment regelt NOW dat als een onderneming uit meerdere rechtspersonen bestaat die samen een […]

machine-1941669_1920

Mag ik de vaste reiskostenvergoeding van mijn thuiswerkende werknemer tijdelijk stopzetten?

Veel werknemers werken nu thuis vanwege het coronavirus. Mag de vaste onbelaste reiskostenvergoeding van werknemers tijdelijk stopgezet worden? Ja, tenzij afwijkende afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke cao. Zijn er geen concrete afwijkende afspraken gemaakt, regelt een eventueel toepasselijke cao niets hierover en worden er ook daadwerkelijk geen reiskosten gemaakt door […]