Instagram – Van Gelder

Tilburg University Challenge | Samenwerking

  De afgelopen weken hebben wij samengewerkt met deelnemers van Tilburg University Challenge om hun innovatieve projecten naar een hoger niveau te tillen. Nu krijgen de top 20 teams de kans om hun idee te pitchen tijdens de Online Grand Finale op 12 november. We zijn benieuwd naar hoe de teams hun project hebben ontwikkeld. […]

Untitled design-15

Mogelijkheden beëindigen huurovereenkomst

Als verhuurder wil je soms weer kunnen beschikken over je eigen pand, om welke reden dan ook. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd zo eenvoudig te zijn. Zeker niet als sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.     Welke mogelijkheden biedt de wet om van de huurder af te komen? Eindigen […]

architecture-22527_1920

Stappenplan onderhoud door de VvE

Binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn de appartementseigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebouw. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Het onderhoud van de privégedeelten (vaak de appartementen) is de verantwoordelijkheid van de eigenaars.     In de akte van splitsing staat opgenomen welke onderdelen van het gebouw door de […]

Arbowet-wijzigingen

COVID-19: een mondkapjesplicht tijdens werk, mag dat?

Op 30 september jl. gaf het kabinet het advies om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Het dragen van mondkapjes is geen verplichting, maar een dringend advies. Bij veel werkgevers rijst de vraag of zij het dragen van een mondkapje aan hun werknemers kunnen verplichten. Dit kan! Veilige werkomgeving De werkgever dient op grond […]

Afbeelding-algemene-voorwaarden-I

Thuiswerkovereenkomst Covid-19

          Vanwege de bijzondere omstandigheden omtrent Covid-19 en de door de overheid genomen maatregelen werken veel mensen thuis. Als werkgever doet u er goed aan aanvullende afspraken met uw werknemer vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Hierbij kunt u gebruik maken van ons voorbeeld. Vragen Heeft u vragen over de thuiswerkovereenkomst? […]

Plaatje bij blog NOW concernbepaling

Drieluik bestuurdersaansprakelijkheid | Deel II

Onze ondernemingsrechtspecialisten hebben zich gespecialiseerd in verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Het adviseren en in rechte bijstaan van bestuurders zijn hierbij onze belangrijkste pijlers. Vaak spelen deze vraagstukken tijdens faillissement, maar advisering buiten faillissement ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is minstens zo belangrijk.   In deze blog behandelen we de interne bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW). Lees ook onze […]