04061-entrada-tilburg-1-800×539

Zijn machines onderdeel van het gebouw?

In grote fabriekshallen, maar ook in andere bedrijfsruimtes zoals operatiekamers, ontstaat er vaak discussie over wat wel en niet tot het gebouw hoort. Vaak gaat dit over kostbare installaties of machines. Dit komt vaak omdat de eigenaar van het pand een andere partij is dan degene die de machines erin heeft geplaatst of omdat sprake […]

money-2696219_1920

Loonkostensubsidie wordt verlengd: NOW 3.0!

COVID-19 heeft ons allen – en onze economie – nog altijd flink in de greep. Met de komst van NOW 3.0 per 1 oktober 2020 staat bij de loonkostensubsidie ook nu nog het behoud van zoveel mogelijk banen en inkomens centraal. We zien daarbij echter wel een geleidelijke afbouw van de hoogte van de subsidie. […]

Plaatje bij blog NOW concernbepaling

Drieluik bestuurdersaansprakelijkheid | Deel I

Waar gewerkt wordt, worden inschattingsfouten gemaakt. Ook bestuurders van een vennootschap lopen het risico inschattingsfouten te maken of werkzaamheden te vergeten die feitelijk wel verricht moesten worden. In beginsel wordt de hieruit voortvloeiende schade toegerekend aan de vennootschap. Daarmee wordt de bestuurder beschermd tegen hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze bescherming is echter niet absoluut. We komen dan op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid.

TO DO (en hoe!): aanvragen compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die betaald zijn aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn getreden. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van compensatieregeling? Neem contact op met mr. Adriënne van Geel (avangeel@vangelderadvocaten.nl). Telefonisch is zij bereikbaar via 088 […]

Plaatje bij blog Poortwachterstoets

Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Iedere ondernemer kan te maken krijgen met een werknemer die ziek wordt. Daarbij geldt de plicht om het loon twee jaar door te betalen en gelden diverse verplichtingen rondom re-integratie. Een zieke werknemer kan hoge kosten voor een werkgever tot gevolg hebben. Om deze reden is de zogenaamde MKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. In deze blog leggen […]

virus-4835301_1920

Corona-reorganisatie: waar moet u op letten?

Vanwege de aanhoudende coronacrisis kan het voor een ondernemer noodzakelijk zijn om te reorganiseren, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke bezuinigingen of liquiditeitsproblemen. Veel ondernemers maken door de coronacrisis en -maatregelen gebruik van NOW, de loonkostensubsidieregeling. Als wordt besloten te reorganiseren, speelt NOW daarin – hoe dan ook – een rol. Bent u genoodzaakt om te reorganiseren vanwege […]

class-1986501_1920

Verlenging NOW bekendgemaakt! Lees hier de voorwaarden

NOW verlengd voor drie maanden! Woensdag 20 mei jl. heeft Minister Koolmees aangekondigd dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW) verlengd zal worden. Belangrijke aandachtspunten Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en […]