Transitievergoeding

Schadevergoeding toegekend op basis van de AVG!

Op 28 mei 2019 is door de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel een schadevergoeding op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegekend. Er is een vergoeding van € 500,- toegekend. Wat was er aan de hand in deze zaak? Bij veel verschillende overheidsinstanties heeft de eiser zogenaamde Wob-verzoeken ingediend. Kort gezegd is een Wob-verzoek […]

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door Eerste Kamer! – Het arbeidsrecht weer op de schop per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer. De WAB zal – met enkele uitzonderingen – in werking treden per 1 januari 2020. Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen die de WAB introduceert: Nieuwe ontslaggrond: de cumulatieontslaggrond In de huidige wet zijn acht gronden neergelegd voor ontslag, waarbij geldt dat voor […]

Belemmeringsverbod

Is een concurrentiebeding of relatiebeding bij uitzendkrachten mogelijk?

Arbeidsovereenkomsten bevatten vaak een concurrentie- en relatiebeding. Voor uitzendkrachten geldt het zogenaamde belemmeringsverbod. In deze blog leggen wij kort uit wat het belemmeringsverbod inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn. Wat is het belemmeringsverbod? Het belemmeringsverbod is opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze wet is ingevoerd om de rechten van uitzendkrachten […]

Blog marketinge-mail

Aan wie mag je als bedrijf marketinge-mails sturen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft toegelicht welke regels gelden rondom direct marketing vanwege de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog lichten wij toe welke regels op basis van de Telecommunicatiewet en de AVG gelden voor marketing e-mails. De hoofdregel en uitzonderingen Op basis van de Telecommunicatiewet is de hoofdregel dat een bedrijf […]

0

Carnaval staat weer voor de deur: wat te doen met ziekmeldingen?

In het zuiden kijkt menig mens er al maanden naar uit: carnaval. Een feest dat doorgaans gepaard gaat met alcohol, weinig slaap en fastfood. Uiteraard kan men hiervoor vakantiedagen opnemen, maar het komt ook voor dat werknemers besluiten zich ziek te melden. Ziekteverzuim is voor werkgevers vervelend. Het loon moet immers worden doorbetaald. Daarnaast blijft […]

Wet DBA

Opvolger Wet DBA pas in 2021?!

U heeft wellicht gemerkt dat de opvolger van de Wet DBA er nog steeds niet is. Zelfstandigen en opdrachtgevers blijven hierdoor in onzekerheid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een voortgangsbrief van 26 november 2018 aangekondigd dat de opvolger van de Wet DBA niet eerder dan 1 januari 2021 in werking zal […]