Heeft China toegang tot TikTok? En mag dit op grond van privacywetgeving?

TikTok

TikTok

TikTok is niet meer weg te denken als social media platform en is in het bijzonder onder kinderen en jongeren razend populair. Ook steeds meer dienstverleners zetten het kanaal in. Het moederbedrijf van TikTok, BytheDance, is gevestigd in China en wie de media mag geloven, kan de Chinese overheid via de TikTok app alle data op je smartphone inzien. Hoe zit dit precies?

Toegang van medewerkers

Sinds 2 december 2022 hebben medewerkers in China toegang tot de data van Europese gebruikers. Het begrip data kan breed worden opgevat, het gaat dan over de gegevens die door gebruikers worden gedeeld, maar ook het gedrag van de gebruikers wordt in de gaten gehouden, bijvoorbeeld hoelang een filmpje bekeken wordt.

In haar privacyvoorwaarden schrijft TikTok dat deze toegang beperkt en veilig is en alleen wordt toegestaan als dit noodzakelijk is onder strikte beveiligingseisen en onder toepassing van een autorisatieprotocol. TikTok geeft daarnaast aan geen gegevens van gebruikers te verstrekken aan de Chinese overheid, maar omdat TikTok onderdeel is van een Chinees bedrijf, mag de Chinese overheid inzage hebben in de gegevens wanneer dit nodig is voor de nationale veiligheid. Daarnaast is het niet duidelijk tot welke gegevens medewerkers van TikTok en BytheDance toegang hebben. Voor gebruikers is op dit moment niet te overzien wie toegang heeft tot welke gegevens en of de gegevens op een bepaald moment niet in de handen van de Chinese overheid vallen.  

En hoe zit dit met de AVG?

De AVG is Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer gegevens vanuit Europa naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden gezonden, dan dient de doorgifte aan de Europese wetgeving te voldoen. Bij de doorgifte naar China wordt er gebruik gemaakt van zogenoemde modelcontracten. Dit is toegestaan maar het is hierbij wel noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen om het niveau van gegevensbescherming van, in dit geval China, op gelijk niveau te krijgen met de gegevensbescherming in de EER. Dat lijkt op dit moment echter niet het geval te zijn, zodat met het gebruik van TikTok het risico bestaat dat gegevens voor andere doeleinden worden ingezien.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom privacy en social media platformen! Heeft u een vraag over een privacy kwestie? Neem contact op met onze sectie privacyrecht via privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of 088 884 0840.