Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van onze website (www.vangelderadvocaten), alsook op de informatie, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en diensten die op of via www.vangelderadvocaten.nl zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op www.vangelderadvocaten is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname gebruikt worden. De informatie die wij verstrekken op de website is uitdrukkelijk geen advies. De informatie op de website, in onze nieuwsbrieven en in onze uitnodigingen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Van Gelder Advocaten kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, actueel en vrij van schrijffouten is. Tevens kan Van Gelder Advocaten niet garanderen dat de website en mailings vrij zijn van virussen, malware of phishing. Van Gelder Advocaten is niet aansprakelijk voor mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, gedateerdheid, virussen, malware, phishing, overige digitale ‘gevaren’ of het niet (correct) functioneren van de website. Van Gelder advocaten is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt op www.vangelderadvocaten.nl, nu wij geen invloed hebben op de beveiliging daarvan. Het gebruik van onze website en de daarop weergegeven informatie is aldus volledig voor uw eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten uitsluitend bij Van Gelder Advocaten. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) de website en de nieuwsbrieven en uitnodigingen, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen, kopiëren, bewerken, openbaar te maken, vermenigvuldigen, distribueren, (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, etc., zonder expliciete schriftelijke toestemming van Van Gelder Advocaten.

Van Gelder Advocaten is een geregistreerde, beschermde handelsnaam van Van Gelder Advocaten B.V.