Wat is nu daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang?

berekening

Een van de grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt, is het gerechtvaardigd belang. Maar wat houdt deze grondslag nu precies in? Wij zullen dit in het kort uitleggen aan de hand van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over Meta (moederbedrijf van Facebook).

Wanneer heeft u een gerechtvaardigd belang?
Als uw onderneming een belang heeft om persoonsgegevens te verwerken, maar de verwerking is niet noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een overeenkomst, dan kunt u een beroep doen op de grondslag gerechtvaardigd belang.

Een belangrijke voorwaarde verbonden aan het gebruik van gerechtvaardigd belang als grondslag voor een verwerking is: het gerechtvaardigd belang mag geen ernstige afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van personen.

Gerechtvaardigd belang in de praktijk – uitspraak Meta.
Veel organisaties maken gebruik van het gerechtvaardigd belang als grondslag, zo ook Meta. Alleen is Meta hiervoor op de vingers getikt door de Ierse toezichthouder, Data Protection Commission (DPC), die een boete heeft opgelegd van 390 miljoen euro. Vervolgens heeft de Duitse toezichthouder prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie, onder andere over het gebruik van gerechtvaardigd belang als grondslag door Meta. Het Hof heeft deze vragen beantwoord. 

Meta heeft jarenlang gegevens van Facebook- en Instagramgebruikers verzameld om gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Meta heeft alleen geen toestemming aan de gebruikers gevraagd om deze gegevens te verzamelen, maar gaf aan dat hier een gerechtvaardigd belang voor is. Volgens Meta houdt het gerechtvaardigd belang in dat het aanbieden van persoonsgerichte advertenties onderdeel is van de dienstverlening. 

Het Europese Hof oordeelt echter dat personalisatie van reclame geen gerechtvaardigd belang is om gegevens van gebruikers te mogen verwerken. De inbreuk op de rechten en vrijheden van de gebruikers is te groot, volgens het Hof had Meta toestemming moeten vragen en krijgen van de Facebook en Instagram gebruikers. 

Kortom: voorafgaand aan een verwerking op grond van gerechtvaardigd belang dient er een belangenafweging plaats te vinden waarbij de rechten en vrijheden van personen worden meegewogen. Overweeg dus als organisatie goed of er geen toestemming aan de betrokkenen kan worden gevraagd. Twijfelt u of uw organisatie het gerechtvaardigd belang als grondslag kan gebruiken? Of wilt u sparren over een andere privacy kwestie? 

Neem contact op met onze privacy specialisten via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonische via 088-8840840. Wij helpen u graag verder!