Verval en verjaring van vakantiedagen: een update

VGA231114329 social_07_v42

In ons eerdere blog vertelde wij u al over het vervallen en verjaren van vakantiedagen. Op 23 juni 2023 heeft de Hoge Raad hier een belangrijke, nieuwe uitspraak over gedaan. 

 

De werknemer claimt ruim 62.000 euro aan vakantiedagen
De werknemer in deze zaak claimt bij zijn voormalig werkgever een vergoeding voor de vakantie tijdens die hij tijdens zijn dienstverband heeft opgebouwd, maar niet heeft opgenomen. Het gaat hier om meer dan 200 vakantiedagen die zijn opgebouwd van 2005 tot en met 2020. Volgens de werkgever waren deze vakantiedagen, met de Nederlandse wet in het achterhoofd inmiddels al geruime tijd vervallen en verjaard. 

Geen verval of verjaring tenzij…
In deze uitspraak is nog eens bevestigd dat concreet en in alle transparantie ervoor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om jaarlijks vakantie op te nemen met behoud van loon heel belangrijk blijft. Ook dien je als werkgever de werknemer ertoe te bewegen dit (tijdig) te doen. Daarbij dient de werkgever zeer uitvoerig en tijdig te informeren over het openstaande saldo en de gevolgen van het niet tijdig opnemen van de vakantiedagen. In deze uitspraak had de werkgever dit niet voldoende gedaan, waardoor de vakantiedagen niet waren vervallen en verjaard. De ruim 200 vakantiedagen dienden dus te worden uitbetaald. 

Het advies blijft: tijdig en nauwkeurig informeren
Deze uitspraak laat zien dat de lat voor een werkgever behoorlijk hoog ligt, als het gaat om het goed en tijdig informeren over het vervallen van vakantiedagen. Als werkgever doe je er goed aan om je werknemers heel duidelijk aan te sporen om de vakantiedagen (tijdig) op te nemen en de werknemers ook daadwerkelijk in staat te stellen de vakantiedagen op te nemen. Ook dien je deze aansporingen schriftelijk vast te leggen, zodat je dit ook kunt bewijzen. In de praktijk kun je als werkgever dus het beste: 

  • Jaarlijks de werknemer aan het begin van het jaar informeren over het vervallen van de vakantiedagen; 
  • De werknemer laten weten of er nog vakantiedagen open staan van het jaar daarvoor, en zo ja hoeveel;
  • De werknemer informeren dat hij nog tot 1 juli de tijd heeft om de dagen van het jaar daarvoor op te nemen; 
  • Aankondigen dat de dagen vervallen als zij niet voor 1 juli worden opgenomen.

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over het recht op vakantie? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!