Vakantiedagen vervallen of verjaren

vakantiedagen

vakantiedagen

Vanwege de coronapandemie zijn veel mensen niet op vakantie gegaan in 2020. Hebben zij deze dagen dan nog tegoed? Of zijn deze vervallen in 2021? Lees alles over het vervallen en verjaren van vakantiedagen in deze blog.

Recht op vakantie

Het recht op vakantie is vastgelegd in de wet. Het minimale aantal vakantiedagen is gelijk aan viermaal de arbeidsduur per week. Werknemers die vijf dagen per week werken, hebben recht op 20 dagen vakantie per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kun je in de arbeidsovereenkomst of in de cao afspreken dat een werknemer meer vakantiedagen heeft. Deze extra dagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Het doel van vakantie is om te herstellen van de verplichtingen van het werk. Om te voorkomen dat werknemers het opnemen van vakantie te lang uitstellen, bepaalt de wet dat vakantiedagen kunnen vervallen of verjaren.

Vakantiedagen kunnen vervallen of verjaren

De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dus de wettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn opgebouwd, vervallen op 1 juli 2021. In de arbeidsovereenkomst of in de cao kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren nadat vijf jaren zijn verstreken vanaf het jaar waarin zij zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen die bijvoorbeeld in 2020 zijn opgebouwd, verjaren op 1 januari 2026.

Geen verval of verjaring indien…

Als de werknemer in redelijkheid niet in de gelegenheid is geweest om de vakantiedagen op te nemen, is er geen sprake van verval van de wettelijke vakantiedagen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer door een ziekenhuisopname niet op vakantie kon. De coronapandemie is geen situatie waarin de werknemer in redelijkheid geen vakantie kan opnemen. Je kunt namelijk ook genieten van je vrije dagen thuis of in eigen land op vakantie gaan.

Tijdig en nauwkeurig informeren

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch. Als de werkgever de werknemer niet tijdig en nauwkeurig informeert, blijven de wettelijke vakantiedagen staan. Het is raadzaam voor de werkgever om de werknemer schriftelijk te informeren:

  • informeer de werknemer aan het begin van het jaar;
  • laat weten of er nog vakantiedagen open staan van het jaar daarvoor, en zo ja hoeveel;
  • informeer de werknemer dat hij nog tot 1 juli de tijd heeft om de dagen van het jaar daarvoor op te nemen;
  • kondig aan dat de dagen vervallen als zij niet voor 1 juli worden opgenomen.

Overzicht vervallen en verjaren

Wettelijke vakantiedagen Bovenwettelijke vakantiedagen
4 maal de arbeidsduur per week (4 weken) Extra dagen in arbeidsovereenkomst of cao
Kunnen na 6 maanden vervallen Kunnen na 5 jaar verjaren
Vervallen niet als:

–       werknemer redelijkerwijs niet in staat is de dagen op te nemen

–       werkgever de werknemer niet tijdig en niet nauwkeurig informeert

Verjaren niet als:

–       als de verjaring door werknemer wordt gestuit door een schriftelijke verklaring die aan de werkgever is gericht

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over het recht op vakantie? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!