Uw specialist arbeidsrecht

Zoekt u hulp van een advocaat arbeidsrecht? Zowel in de advies- als procespraktijk hebben wij veel ervaring opgebouwd. Wij behandelen alle aspecten van het arbeidsrecht, waarbij wij met name ondernemingen bijstaan, maar ook de individuele werknemer en de (statutair) directeur/bestuurder en de ondernemingsraad. Tevens beschikt Van Gelder Advocaten over de capaciteit om vastgelopen onderhandelingen weer los te trekken, zodat overeenstemming wordt bereikt over een (eventuele) regeling of vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook beschikt Van Gelder Advocaten over bijzondere expertise op het gebied van integriteitskwesties . Denk hierbij aan kwesties met betrekking tot MeToo, mishandeling en/of misbruik.

Werkwijze arbeidsrecht advies

Als u kiest voor Van Gelder Advocaten, zult u altijd weten wat u kunt verwachten en waar u aan toe bent: wij zullen tijdig en helder met u communiceren. Van Gelder Advocaten beschikt over een creatief team dat gebruik maakt van een sterke tactiek. Via de juiste strategie zorgen we ervoor dat we u snel en tactisch kunnen voorzien van advies. Onze advocaten arbeidsrecht zijn bevlogen: wij gaan voor u door het vuur en zetten alles op alles om het best haalbare resultaat voor u te bereiken.

Diverse aspecten arbeidsrecht

Bij Van Gelder Advocaten zijn wij gespecialiseerd in arbeidsrecht advies. Wij adviseren u daarom ook graag nader over de volgende aspecten binnen het arbeidsrecht:

 • arbeidsovereenkomst;
 • personeelsdossier;
 • (bedrijfs)reglement/personeelshandboek;
 • CAO;
 • (dreigend) arbeidsconflict;
 • loonvordering;
 • disfunctioneren;
 • schorsing/non-actiefstelling;
 • ontslag op staande voet;
 • ziekte/arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • overgang van onderneming;
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden;
 • ondernemingsraad;
 • beëindiging arbeidsovereenkomst; ontslag, opzegging, beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding;
 • pensioen;
 • reorganisatie;
 • statutair bestuurder.

Ik zoek een advocaat arbeidsrecht!

Van Gelder Advocaten is breed inzetbaar op het gebied van arbeidsrecht en geeft u juridisch advies. Vraag vandaag nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst, pensioenregelingen, een arbeidsconflict of een ander aspect binnen het arbeidsrecht: wij staan voor u klaar met arbeidsrecht advies.

Maak een afspraak Bekijk onze VvE-pakketten

Blogs over dit onderwerp

buitenlandse werknemer

Een buitenlandse werknemer aannemen: aandachtspunten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse werkgevers over de grens op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Het aannemen van een buitenlandse werknemer kan een uitkomst bieden voor een werkgever, maar is niet zonder juridische gevolgen. Bent u van plan een buitenlandse werknemer in dienst te nemen? Wees dan bedacht op de onderstaande juridische aandachtspunten. […]

grensoverschrijdend gedrag

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag is verantwoordelijkheid werkgever

Recent heeft de Hoge Raad bevestigd dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen en daartegen op te treden. Dit roept de vraag op wat je als werkgever kunt doen om grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat speelde er in deze […]

berekening

NOW en TVL bezwaren: een update!

Eerder hebben wij u in oktober 2021 en in februari 2022 al geïnformeerd over de NOW- en TVL-regelingen. Er komen steeds meer rechterlijke uitspraken over deze regelingen. Deze uitspraken zijn mogelijk van belang voor uw bezwaar of beroep tegen een (gedeeltelijk) afgewezen NOW- of TVL-aanvraag. Benieuwd naar of u hier uw voordeel mee kunt doen? […]

formulier

Let op! Formulieren UWV voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast

UWV heeft de formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangepast. De wijzigingen beperken in een aantal gevallen de mogelijkheid om met werknemers te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.  Onderstaand gaan wij nader op de wijzigingen in. Wijzigingen formulieren Om een ziekmelding te voorkomen, is het al jaren gebruikelijk om als werkgever formulier A in te dienen […]

RI&E

De verplichte RI&E voor werkgevers: wat is het? En waar moet u aan voldoen?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat iedere werkgever verplicht is om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Aan de RI&E moet tevens een Plan van Aanpak gekoppeld worden. Een RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak verkleinen aanzienlijk de kans op bedrijfsongevallen. Indien een organisatie de RI&E niet op orde heeft, kan dan ook […]

transitievergoeding

Belangrijk nieuws over compensatie van de transitievergoeding

Op woensdag 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de compensatie van de transitievergoeding ten behoeve van werkgevers. In deze zaak gaat het om het compenseren van de transitievergoeding door het UWV bij slapende dienstverbanden, waarbij de twee jaar ziekte vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid […]

thuiswerken

Thuiswerken in 2022: wat moet u weten? ­

Door de coronacrisis is thuiswerken steeds populairder geworden. Zo blijken veel werknemers ook na de coronatijd hun voorkeur te geven aan ‘hybride werken’, ofwel gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Ondanks dat het advies om thuis te werken al enige tijd niet meer geldt, wordt dit bij veel organisaties nog wel gedaan. In 2022 is […]

ziekte

De financiële gevolgen van een werknemer die ziek uit dienst gaat

Het kan voorkomen dat een werknemer ziek wordt binnen uw organisatie. Wanneer deze werknemer twee jaar ziek is of een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, zal de werknemer ziek uit dienst gaan. In deze blog zetten wij de (financiële) gevolgen uiteen van een werknemer die ziek uit dienst gaat. U dient de werknemer ziek uit dienst te […]

covid

Bezwaar tegen NOW/TVL loont: enkele voorbeelden uit onze praktijk

In oktober 2021 informeerde wij u al over de mogelijkheid en noodzaak om bezwaar in te dienen tegen een (gedeeltelijk) afgewezen NOW- of TVL-aanvraag. Nu de eerste uitkomsten op deze bezwaren duidelijk zijn, blijkt dat bezwaar maken in veel gevallen loont. In deze blog leest u hier meer over! De Minister: ‘Maatwerk is mogelijk’ Inmiddels […]