Uw specialist arbeidsrecht

Zoekt u hulp van een advocaat arbeidsrecht? Zowel in de advies- als procespraktijk hebben wij veel ervaring opgebouwd. Wij behandelen alle aspecten van het arbeidsrecht, waarbij wij met name ondernemingen bijstaan, maar ook de individuele werknemer en de (statutair) directeur/bestuurder en de ondernemingsraad. Tevens beschikt Van Gelder Advocaten over de capaciteit om vastgelopen onderhandelingen weer los te trekken, zodat overeenstemming wordt bereikt over een (eventuele) regeling of vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook beschikt Van Gelder Advocaten over bijzondere expertise op het gebied van integriteitskwesties . Denk hierbij aan kwesties met betrekking tot MeToo, mishandeling en/of misbruik.

Werkwijze arbeidsrecht advies

Als u kiest voor Van Gelder Advocaten, zult u altijd weten wat u kunt verwachten en waar u aan toe bent: wij zullen tijdig en helder met u communiceren. Van Gelder Advocaten beschikt over een creatief team dat gebruik maakt van een sterke tactiek. Via de juiste strategie zorgen we ervoor dat we u snel en tactisch kunnen voorzien van advies. Onze advocaten arbeidsrecht zijn bevlogen: wij gaan voor u door het vuur en zetten alles op alles om het best haalbare resultaat voor u te bereiken.

Diverse aspecten arbeidsrecht

Bij Van Gelder Advocaten zijn wij gespecialiseerd in arbeidsrecht advies. Wij adviseren u daarom ook graag nader over de volgende aspecten binnen het arbeidsrecht:

 • arbeidsovereenkomst;
 • personeelsdossier;
 • (bedrijfs)reglement/personeelshandboek;
 • CAO;
 • (dreigend) arbeidsconflict;
 • loonvordering;
 • disfunctioneren;
 • schorsing/non-actiefstelling;
 • ontslag op staande voet;
 • ziekte/arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • overgang van onderneming;
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden;
 • ondernemingsraad;
 • beëindiging arbeidsovereenkomst; ontslag, opzegging, beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding;
 • pensioen;
 • reorganisatie;
 • statutair bestuurder.

Ik zoek een advocaat arbeidsrecht!

Van Gelder Advocaten is breed inzetbaar op het gebied van arbeidsrecht en geeft u juridisch advies. Vraag vandaag nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst, pensioenregelingen, een arbeidsconflict of een ander aspect binnen het arbeidsrecht: wij staan voor u klaar met arbeidsrecht advies.

Maak een afspraak Bekijk onze VvE-pakketten

Blogs over dit onderwerp

VGA231114329 hond_v1

17,5 jaar Van Gelder: Meer dan alleen advies

17,5 jaar geleden begon ik, Marieke van Gelder, na te denken over hoe ik klanten het beste kan helpen en ontzorgen. Ik vind het essentieel dat wij meer dan alleen advies geven aan onze klanten. Hier is open communicatie en een persoonlijke aanpak erg belangrijk. Wij willen klanten helpen op een manier die echt bij […]

Concurrentiebeding

De hervorming van het concurrentiebeding: waar moet u op letten?

Na het sneuvelen van het wetsvoorstel tot hervorming van het concurrentiebeding in 2006, heeft minister Van Gennip van SZW het onderwerp weer op de wetgevingsagenda gezet. Het doel is om in juli 2023 nieuwe wetgeving aangaande de (on)mogelijkheden van het concurrentiebeding in te voeren. Een concurrentiebeding: wat is het precies?  Met een concurrentiebeding kan de […]

Wet bescherming klokkenluiders

Nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders: alles wat u erover moet weten

Recent is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet huis voor Klokkenluiders. Als ondernemer/werkgever is het belangrijk dat u weet wat deze nieuwe wet voor u betekent. In deze blog zetten we de belangrijkste veranderingen van de Wet bescherming Klokkenluiders op een rij. Wet bescherming Klokkenluiders De […]

arbeidsrecht41210143_l

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht in 2023

De start van een nieuw jaar brengt veel veranderingen met zich mee, zo ook op het gebied van arbeidsrecht. In deze blog zetten we de belangrijkste veranderingen voor 2023 op een rij, zoals deze nu (januari 2023) bekend zijn. Stijging wettelijk minimumloon Vanwege de inflatie zal het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15 procent […]

buitenlandse werknemer

Een buitenlandse werknemer aannemen: aandachtspunten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse werkgevers over de grens op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Het aannemen van een buitenlandse werknemer kan een uitkomst bieden voor een werkgever, maar is niet zonder juridische gevolgen. Bent u van plan een buitenlandse werknemer in dienst te nemen? Wees dan bedacht op de onderstaande juridische aandachtspunten. […]

grensoverschrijdend gedrag

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag is verantwoordelijkheid werkgever

Recent heeft de Hoge Raad bevestigd dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen en daartegen op te treden. Dit roept de vraag op wat je als werkgever kunt doen om grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat speelde er in deze […]

berekening

NOW en TVL bezwaren: een update!

Eerder hebben wij u in oktober 2021 en in februari 2022 al geïnformeerd over de NOW- en TVL-regelingen. Er komen steeds meer rechterlijke uitspraken over deze regelingen. Deze uitspraken zijn mogelijk van belang voor uw bezwaar of beroep tegen een (gedeeltelijk) afgewezen NOW- of TVL-aanvraag. Benieuwd naar of u hier uw voordeel mee kunt doen? […]

formulier

Let op! Formulieren UWV voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast

UWV heeft de formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangepast. De wijzigingen beperken in een aantal gevallen de mogelijkheid om met werknemers te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.  Onderstaand gaan wij nader op de wijzigingen in. Wijzigingen formulieren Om een ziekmelding te voorkomen, is het al jaren gebruikelijk om als werkgever formulier A in te dienen […]

RI&E

De verplichte RI&E voor werkgevers: wat is het? En waar moet u aan voldoen?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat iedere werkgever verplicht is om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Aan de RI&E moet tevens een Plan van Aanpak gekoppeld worden. Een RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak verkleinen aanzienlijk de kans op bedrijfsongevallen. Indien een organisatie de RI&E niet op orde heeft, kan dan ook […]