Non-concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, mag dat?

non-concurrentiebeding

non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding of een relatiebeding kan erg belangrijk zijn. Vaak zijn aan deze bedingen (hoge) boetes gekoppeld. Deze bedingen zijn in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ongeldig tenzij er een goede motivering voor is gegeven. Hoe hoog ligt deze lat? Rechters zijn streng, maar een beding dat de werknemer ook na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst bindt, is wel mogelijk. Lees hoe je een geldig beding voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst opstelt in deze blog.

De hoofdregel

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is de hoofdregel dat een non-concurrentiebeding of relatiebeding niet geldig is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een non-concurrentiebeding verbiedt een werknemer om bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. Een relatiebeding verbiedt een werknemer om met bepaalde relaties van de werkgever contact te houden. Het is mogelijk om van de hoofdregel af te wijken als het beding schriftelijk is en bovendien gemotiveerd wordt waarom het beding nodig is.

Nee, tenzij…

Het uitgangspunt van de wetgever is: “het mag niet, tenzij”. Rechters zijn dan ook terughoudend in het aannemen van een geldig non-concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De wetgever heeft aangegeven dat zo’n beding alleen mag in het geval dat er een bijzondere werknemer is die specifieke werkzaamheden verricht en dat per geval “een specifieke afweging en motivering” gegeven moet worden. Een algemene omschrijving voldoet dus niet. Uit het beding moet blijken waarom de kennis die de werknemer tijdens zijn functie opdoet, het bedrijfsdebiet van de werkgever in gevaar brengt als hij die kennis meeneemt en toepast bij een opvolgende werkgever.

Verzwaarde motiveringsplicht

In de praktijk wordt vaak een sjabloon gebruikt, soms met een kleine aanpassing. Dergelijke algemene motiveringen zijn niet voldoende. Het moet duidelijk en concreet zijn. Het beding moet vermelden welke specifieke kennis de werknemer opdoet tijdens zijn functie en waarom die kennis zo uniek is dat de werkgever bescherming nodig heeft. Deze toelichting moet in de arbeidsovereenkomst staan. Een latere toelichting maakt het beding niet alsnog geldig.

Zo maak je een geldig beding in een contract voor bepaalde tijd

Een op maat gemaakt beding voor die ene werknemer biedt soelaas. Dit zijn de tips om geldig non-concurrentiebeding en relatiebeding in een contract voor bepaalde tijd op te stellen:

  • het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang moet concreet en specifiek gemotiveerd zijn;
  • benoem bijvoorbeeld een paar klanten, aangevuld met specifieke redenen voor het bedrijf;
  • pas het belang van het bedrijf concreet toe op de betreffende functie en de persoon van de betrokken werknemer.

Een op maat gemaakt beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is sterk en voldoet aan de maatstaven die ook rechters hanteren. Als de arbeidsovereenkomst later omgezet wordt in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kunnen de bedingen aangepast worden en bijvoorbeeld meer algemeen en daarmee breder zijn.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over het non-concurrentie- of relatiebeding? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!