Overgang van onderneming; welke rechten en plichten van werknemer gaan over?

werknemer

werknemer

Bij een overname van een bedrijf gaan de rechten en de plichten van de werknemers over op de nieuwe werkgever, ook de rechten die in de loop der tijd zijn opgebouwd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ketenregeling onafgebroken doorloopt. Ook de opbouw van de transitievergoeding en de opbouw van pensioen lopen door. Hoe dat precies zit, leest u in deze blog.

Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?

Er is sprake van overgang van onderneming als een bedrijf over gaat naar een ander bedrijf door verkoop, fusie of splitsing waarbij de identiteit van het bedrijf behouden blijft (art. 7:662 lid 2 sub a BW). Verschillende factoren spelen een rol, bijvoorbeeld:

 • aard van de onderneming;
 • of er materiële activa overgedragen zijn;
 • wat de waarde is van die activa;
 • of vrijwel al het personeel is overgenomen;
 • of de klantenkring is overgenomen;
 • in welke mate de ondernemingsactiviteiten voor en na de overgang met elkaar overeenkomen.

Een bedrijf is kapitaalintensief als het meer investeert in (robot)machines. Bij een kapitaalintensief bedrijf is de overdracht van de materiële activa kenmerkend. Investeert het bedrijf meer in werknemers, bijvoorbeeld kinderopvang, dan is het bedrijf arbeidsintensief. In dat geval is de overname van het personeel het belangrijkste kenmerk.

Wie gaat mee over?

Als sprake is van een overgang van onderneming, treden alle werknemers automatisch in dienst bij het nieuwe bedrijf met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat het nieuwe bedrijf niet mag kiezen welke werknemers zij overneemt en welke (liever) niet. Ook gedetacheerde werknemers kunnen overgaan, namelijk als zij deel zijn gaan uitmaken van de organisatie van het bedrijf dat overgaat.

Welke rechten en plichten gaan over?

De werknemer mag niet in een nadeliger positie komen dan die hij had voor de overgang. Alle rechten en plichten gaan over, dus ook de rechten die over langere periode zijn opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan:

 • cao;
 • bedrijfseigen arbeidsvoorwaarden;
 • pensioen;
 • transitievergoeding;
 • ketenregeling (opvolging van verschillende contracten voor bepaalde tijd);
 • concurrentie- en relatiebeding.

Anciënniteit en opvolgende contracten voor bepaalde tijd

Bij anciënniteit gaat het om het behoud van opgebouwde rechten die de werknemer meeneemt naar het nieuwe bedrijf. Voor opgebouwde rechten geldt dat alle dienstjaren van alle voorgangers worden opgeteld. Dit is het geval bij rechten van financiële aard (transitievergoeding, salarisverhoging) en ook bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd; de ketenregeling loopt door. Stel, een werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd, maar heeft dat nog niet gekregen van de werkgever. Als dat bedrijf wordt overgenomen, mag de werknemer ook bij het nieuwe bedrijf aanspraak maken op zijn recht op het contract voor onbepaalde tijd. Anders gezegd, dat recht vervalt niet door de overgang van de onderneming.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over overgang van onderneming? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!