Schriftelijk aanzeggen, hoe doe je dat?

Belemmeringsverbod

Belemmeringsverbod

 

 

 

 

 

 


Aanzeggen is het aan de werknemer laten weten of een tijdelijk contract verlengd wordt of niet. De aanzegging moet op tijd gedaan worden en moet schriftelijk. Als niet aan die vereisten is voldaan, is de werkgever een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris.

Wanneer aanzeggen?

Aanzeggen is een verplichting voor de werkgever die geldt bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Het doel van de aanzegverplichting is om de werknemer zekerheid te bieden en hem de gelegenheid te geven een andere baan te zoeken. De werknemer moet tijdig weten waar hij aan toe is. De aanzegging moet daarom uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst worden gedaan. Het mag ook eerder. Ook als de werkgever wil verlengen, is hij verplicht dit schriftelijk aan de werknemer te laten weten. In dat geval moet hij ook laten weten onder welke voorwaarden hij wil verlengen.

Boete

Als de werkgever niet, of te laat aanzegt, moet hij aan de werknemer een boete betalen die kan oplopen tot een maandsalaris. Hierdoor heeft de werknemer alsnog financieel een maand de tijd om naar ander werk te zoeken. Vanaf het moment dat de aanzegverplichting begint te lopen, heeft de werknemer drie maanden de tijd om die boete op te eisen. Als de werknemer te laat is, vervalt elk recht op het opeisen van de boete.

Schriftelijk

Het is een harde eis uit de wet dat de aanzegging schriftelijk gedaan wordt. Zelfs als het beide partijen glashelder is wat er gebeurt na afloop van het contract, dan nog is de aanzegboete verschuldigd als niet schriftelijk is aangezegd. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij de aanzegging schriftelijk heeft gedaan en dat de werknemer deze ontvangen heeft.

Wanneer is het schriftelijk?

Er is al meerdere keren geprocedeerd over de vraag of de aanzegging voldoet aan het vereiste dat die schriftelijk is gedaan. De drempel ligt laag. Het is niet nodig om een aangetekende brief te sturen. Een aanzegging via e-mail, Whatsapp of via LinkedIn is al voldoende. In een uitspraak van 20 april 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat het schriftelijk aanzeggen ook kan blijken uit een mededeling in een werkgeversverklaring die is afgegeven ter verkrijging van een hypotheek. In de werkgeversverklaring was aangevinkt dat de overeenkomst niet zou worden verlengd. Bovendien hadden partijen er naar gehandeld. De werknemer had kort na ontvangst van de werkgeversverklaring zijn werkzaamheden overgedragen en was gaan meelopen bij een ander bedrijf. 

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over aanzeggen of contracten voor bepaalde tijd? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder.