WAB-date #3: Ontslagrecht

ontslagrecht

Dit is blog nummer 3 in een serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. In deze WAB-date alles over de wijzigingen aan het ontslagrecht. 

De cumulatiegrond/i-grond

Het ontslagrecht kent twee vaste routes: via UWV of de kantonrechter. Voor persoonsgebonden redenen, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, moet een werkgever zich wenden tot de kantonrechter. Rechters konden onder de WWZ alleen overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, als volledig voldaan was aan één ontslaggrond die in de wet is opgenomen. De WAB brengt hier verandering in. De WAB regelt dat voor situaties waarin sprake is van meerdere onvoldragen ontslaggronden de cumulatie van omstandigheden een redelijke grond vormt voor ontslag. Een ‘cocktail’ van meerdere onvoldragen ontslaggronden kan alsnog leiden tot ontslag. Dit is de zogenaamde ‘i-grond’.

Als bijvoorbeeld sprake is van een werknemer die volgens de werkgever niet voldoende functioneert – maar er is nog geen volledig dossier opgebouwd – en tussen partijen is de verhouding inmiddels op scherp komen te staan, kan de arbeidsovereenkomst mogelijk op grond van de i-grond ontbonden worden door de ontslaggronden ‘disfunctioneren’ en ‘verstoorde arbeidsverhouding’ te combineren.

Aanvullende vergoeding

De rechter kan een aanvullende vergoeding toekennen aan een werknemer als de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt van de cumulatiegrond. Deze aanvullende vergoeding kan maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding bedragen waarop de werknemer recht heeft bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld: de transitievergoeding bedraagt € 5.000,- bruto, dan kan de aanvullende vergoeding maximaal € 2.500,- bruto bedragen.

Wordt het eenvoudiger een werknemer te ontslaan?

Kort gezegd: ja, het is eenvoudiger geworden. Omdat niet één ontslaggrond volledig voldragen hoeft te zijn, maar een combinatie van ontslaggronden die niet volledig voldragen zijn mogelijk is, kan een rechter sneller overgaan tot ontbinding.

Advies?

Heeft u vragen over de WAB en het ontslagrecht? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.