Huurkorting door nalatige VvE

huurkorting

huurkorting

Als verhuurder van een woning bent u verplicht om gebreken te herstellen. Een te hoog loodgehalte van het drinkwater levert een gebrek op. Wanneer sprake is van loden leidingen kan een huurder zijn verhuurder hier dus op aanspreken en huurkorting eisen. Maar wat als de verhuurder afhankelijk is van een VvE voor vervanging van de leidingen en de VvE niet meewerkt? U leest het in deze blog.


VvE werkt niet mee

Twee huurders spreken een verhuurder aan vanwege lood in het leidingwater. Zij vorderden een huurkorting van 60% (!) in verband met het gebrek en vervanging van de loden leidingen. De verhuurder beroept zich erop dat zij niet tot vervanging kan overgaan omdat hiertoe de toestemming van de VvE benodigd is en die werkt niet mee. 

Volledig huurgenot verantwoordelijkheid van de verhuurder

Voor vervanging van de loden leidingen was inderdaad medewerking van de VvE nodig, waardoor de rechter de vordering tot vervanging door de verhuurder afwijst. De verhuurder kan zich echter niet volledig achter de VvE verschuilen. Als verhuurder heeft u een eigen verantwoordelijkheid tegenover huurders en dient u zich voldoende in te spannen om huurders zo snel mogelijk weer volledig huurgenot te verschaffen, aldus de kantonrechter.

Huurkorting in verband met beperking huurgenot

Voorgaande deed de kantonrechter ertoe besluiten om de gevorderde huurkorting (60%) toe te wijzen. Daarbij overwoog de rechter dat de huurkorting waarschijnlijk wel voldoende prikkel zou geven, om de VvE tot vervanging van de leidingen te bewegen.

Wat kan de verhuurder richting de VvE ondernemen?

De verhuurder kan proberen binnen de VvE een besluit af te dwingen om de leidingen te vervangen. Wordt dat besluit weggestemd, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen en een vervangende machtiging vragen. Met die vervangende machtiging kan de verhuurder dan vervolgens zelf overgaan tot vervanging van de leidingen, op kosten van de VvE.

Stappenplan onderhoud door de VvE

Als het bestuur van de VvE wil dat er aan bepaalde zaken onderhoud wordt gepleegd, moeten hiervoor enkele stappen worden doorlopen. Hiertoe hebben wij een stappenplan opgesteld. U vindt deze hier.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over het huurrecht en/of VvE-recht? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie vastgoed via het e-mailadres vastgoed@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!