Afbeelding Privacy bij blog top 3 privacynieuws

Binnenkort: nieuwe guidelines EDPB voor datalekken!

In onze eerdere blog hebben we voor u uiteengezet wanneer sprake is van een datalek. We hebben aangegeven dat wanneer een datalek een (hoog) risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, het datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden dient u ook de betrokkenen te informeren over het datalek. […]

Eerste Hulp bij Datalekken

EHBD: Eerste Hulp Bij Datalekken

Van Gelder Advocaten is expert op het gebied van datalekken en de AVG. Wij kunnen uw gehele onderneming privacybestendig maken. Heeft u hulp nodig met het opstellen van een interne procedure voor datalekken of verwerkersovereenkomsten? Wij kunnen u verder helpen! Met onze Legal Scan Datalekken kunnen wij bovendien inzichtelijk maken in hoeverre uw onderneming databestendig […]

Privacyrecht

Privacyrecht in een stroomversnelling: het jaar 2020

  Waar 2018 in het teken stond van de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving (de AVG), was 2020 met de “coronacrisis” misschien wel de meest ingrijpende testcase voor het privacyrecht. De ontwikkeling van het privacyvak is dit jaar in een stroomversnelling gekomen. Het recht gedijt immers goed bij maatschappelijke uitdagingen. Wat heeft 2020 ons gebracht? […]

Afbeelding Privacy bij blog top 3 privacynieuws

Gebruik je Zoom? Let op deze privacyrisico’s

UPDATE 31 maart 2020: Amerikaanse justitie start onderzoek naar populaire videoconferentie-app Zoom. Zie: https://nos.nl/artikel/2328903-amerikaanse-justitie-start-onderzoek-naar-populaire-videoconferentie-app-zoom.html. ———————————————————————– Thuiswerken is door de coronacrisis op dit moment de norm. Iedereen werkt zoveel mogelijk van huis uit en daarvoor wordt ook de nodige nieuwe software gebruikt. Een voorbeeld hiervan is Zoom, een Amerikaans softwareprogramma waarmee je eenvoudig kunt videobellen en […]

medical-563427_1920

5 tips ter voorkoming van datalekken in de zorg

Verreweg de meeste datalekken worden gemeld in de zorgsector: meer dan 30% van het totaal in de eerste helft van 2019! De AP heeft om die reden 5 tips geformuleerd voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’, delen wij deze tips met u in deze blog. TIP […]

Privacy

Belastingdienst mag BSN zzp’ers niet meer verwerken in btw-nummer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de verwerking van btw-nummers door de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2020 mag de Belastingdienst het BSN in btw-nummers niet meer verwerken. Onderstaand lichten wij dit nader toe. Hoe wordt het BSN verwerkt? De […]

Beroepscodes in de zorg

Beroepscodes in de zorg: do’s en dont’s voor social media

In onze eerdere blog hebben wij reeds toegelicht hoe socialmediagebruik in de zorg zich verhoudt tot de AVG. In deze blog lichten we toe hoe socialmediagebruik zich verhoudt tot verschillende beroepscodes en handreikingen. Beroepscodes Voor medische hulpverleners geldt het beroepsgeheim uit de WGBO en Wet BIG. Jeugdhulpverleners hebben ook een geheimhoudingsplicht op basis van de […]