Belastingdienst mag BSN zzp’ers niet meer verwerken in btw-nummer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de verwerking van btw-nummers door de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2020 mag de Belastingdienst het BSN in btw-nummers niet meer verwerken. Onderstaand lichten wij dit nader toe.

Hoe wordt het BSN verwerkt?

De door de Belastingdienst uitgegeven btw-nummers bevatten sinds 2007 het BSN van zzp’ers. Deze zzp’ers zijn verplicht het btw-nummer te vermelden op facturen en op hun website. Het BSN is hierdoor kenbaar voor derden, wat de kans op identiteitsfraude verhoogt.

Onderzoek van de AP

Volgens de AP moet terughoudend omgegaan worden met het BSN. Het BSN is immers bedoeld voor communicatie tussen burger en overheid. Het BSN is een gevoelig persoonsgegeven dat niet openbaar zou moeten zijn. Het BSN van zzp’ers is echter al sinds 2007 openbaar. De AP heeft dan ook een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de verwerking van het BSN in btw-nummers. De AP concludeerde dat het gebruik van het BSN in btw-nummers in strijd is met de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Ook ontbreekt een verwerkingsgrondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot strookt de verwerking van het BSN niet met belangrijke beginselen uit de AVG. De conclusie is dan ook dat de verwerking door de Belastingdienst een overtreding is van de AVG en UAVG.

Verwerkingsverbod

De AP heeft een verwerkingsverbod opgelegd, ter beëindiging van de overtredingen van de AVG en UAVG. De Belastingdienst zal vóór 1 januari 2020 een alternatief moeten doorvoeren, zodat het BSN niet meer verwerkt wordt in btw-nummers. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld een nieuw nummersysteem met gebruik van zogenaamde ‘betekenisloze nummers’. De Belastingdienst schat dat het invoeren van een nieuw nummersysteem vijf jaren kan duren (als het onderwerp geen politieke prioriteit krijgt met een hoger beschikbaar budget). Als de Belastingdienst echter per 1 januari 2020 niet stopt met verwerken van het BSN, dan kan de AP een boete opleggen.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

Op 28 maart 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over deze kwestie. De rechtbank heeft bevestigd dat geen wettelijke grondslag bestaat voor de verwerking door de Belastingdienst en dat dit in strijd is met de AVG en UAVG. Het verzoek van de betrokkene om het BSN te verwijderen uit het btw-nummer is volgens de rechtbank niet direct toewijsbaar, maar pas per 1 januari 2020. Aangesloten is bij de termijn gegeven door de AP.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hebt u vragen over het verwerken van het BSN? Neem dan contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.