Moet u een verwerkersovereenkomst met een bedrijfstakpensioenfonds sluiten?

Als u onze website in de gaten houdt, heeft u het niet kunnen missen: de AVG is hier! Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken moeten op basis van de AVG verwerkersovereenkomsten sluiten waarin afspraken worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. In de praktijk merken wij vaak dat het onduidelijk is of nu wel of niet een verwerkersovereenkomst nodig is. Zo ook als u bent aangesloten bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Moet uw onderneming dan een verwerkersovereenkomst sluiten met dat pensioenfonds? Lees verder!

Hoe werken bedrijfstakpensioenfondsen?

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen voor alle werknemers (en in enkele gevallen zelfs zelfstandigen) werkzaam in een bepaalde bedrijfstak. Denk bijvoorbeeld aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in de zorgsector of Pensioenfonds Vervoer voor de vervoerssector. Deelname aan deze bedrijfstakpensioenfondsen is in de meeste gevallen verplicht. Als de werkzaamheden/activiteiten van een onderneming overeenkomen met de werkingssfeer van een verplichtstellingsbesluit van een bedrijfstakpensioenfonds, dan moeten de werknemers verplicht aangemeld worden. Er geldt dan dus een verplichting voor deze ondernemingen om een pensioenregeling aan te bieden aan de werknemers via deze bedrijfstakpensioenfondsen. Hierdoor worden er persoonsgegevens gedeeld met de bedrijfstakpensioenfondsen.

Moet u een verwerkersovereenkomst sluiten met een bedrijfstakpensioenfonds?

Een verwerkersovereenkomst is vereist tussen verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de doelen en middelen vast voor de verwerking (dus: waarom worden gegevens verwerkt?). De verwerker verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (voor het doel van de verwerkingsverantwoordelijke). Bedrijfstakpensioenfondsen hebben een eigen doel voor het verwerken van persoonsgegevens van deelnemers. Dit doel is namelijk uitvoering geven aan de verplichtingen die opgenomen zijn in de “Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000” (en de Pensioenwet). Het doel is niet afkomstig van u als werkgever.

Om deze reden zijn bedrijfstakpensioenfondsen geen verwerker in de zin van de AVG, maar verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkersovereenkomst tussen een werkgever en een bedrijfstakpensioenfonds is dan ook niet noodzakelijk.

Tot slot

Twijfelt u of u met een bepaalde partij een verwerkersovereenkomst moet sluiten? Neem dan contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.