Uw werknemer laten schaduwen door een privédetective; mag dat?!

Soms heeft een werkgever het vermoeden dat een zieke werknemer niet echt ziek is. Of de werkgever heeft het vermoeden dat de werknemer in zijn vrije tijd concurrerende werkzaamheden uitoefent. Er zijn gevallen bekend waarin de werkgever een privédetective of onderzoeksbureau inschakelde om de werknemer te laten volgen. Maar mag dit juridisch gezien wel?

Inbreuk op privacy

Het laten volgen van een werknemer resulteert zonder meer in een inbreuk op diens privacy. De vraag is of deze inbreuk toegestaan is. Twee aspecten zijn dan van belang:

  • Uw belang als werkgever moet zwaarder wegen dan het recht op privacy van de werknemer. Er moet dus een belangenafweging worden gemaakt.
  • Daarnaast moet het doel in redelijkheid niet op een minder nadelige wijze bereikt kunnen worden. De inbreuk moet dus noodzakelijk zijn om het doel te kunnen bereiken.

Casus

In september 2018 oordeelde de rechtbank Noord-Holland over een spraakmakende casus. Wat was er aan de hand? De werkneemster in kwestie meldde zich ziek. Na een week nodigde de werkgever haar uit voor een kop koffie. De werkneemster gaf aan dat zij hiertoe niet in staat was en vroeg een gesprek met de arbodienst. In plaats van de arbodienst in te schakelen, schakelde de werkgever een onderzoeksbureau in. Dit bureau plaatste een GPS-tracker onder de auto van de werkneemster en volgde haar voor zeven dagen. Uit het onderzoek bleek dat de werkneemster tijdens haar ziekmelding elders werkzaamheden zou hebben verricht.

De werkneemster werd op staande voet ontslagen en startte vervolgens een procedure bij de kantonrechter. Zij stelde onder meer dat haar arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig beëindigd was. Ook vorderde zij een billijke vergoeding.

Oordeel

De werkneemster heeft in de procedure aannemelijk gemaakt dat zij geen betaalde nevenwerkzaamheden verrichtte maar voor een zieke vriendin wat huishoudelijke klusjes heeft verricht. Het ontslag op staande voet kan volgens de rechter daarom geen stand houden.

Voor wat betreft het laten volgen van een werknemer door een onderzoeksbureau oordeelt de kantonrechter dat dit slechts onder zeer bijzondere omstandigheden toegestaan is, waarbij sprake moet zijn van concrete ernstige verdenkingen van ernstige overtredingen. Hiervan was volgens de kantonrechter in dit geval geen sprake en de werkgever heeft in strijd met het goed werkgeverschap gehandeld. Dit betekent echter niet dat de uitkomst van het onderzoek niet mag worden gebruikt.

De kantonrechter stelt de werkneemster in het gelijk en oordeelt dat de arbeidsovereenkomst onrechtmatig is geëindigd. Daarnaast kent de kantonrechter een billijke vergoeding van € 2.500,- bruto toe.

Tips

Heeft u het vermoeden dat uw (zieke) werknemer over de ziekte niet eerlijk is? Ga dan niet direct over tot het inschakelen van een onderzoeksbureau, maar denk na over minder ingrijpende oplossingen. Schakel daarnaast een arbodienst in. De arbodienst is bevoegd om de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer beoordelen.

Tot slot

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.