Doorbetaling zieke werknemers wordt makkelijker en goedkoper voor kleine werkgevers!

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte zijn werkgevers verplicht het salaris (deels) door te betalen en gelden re-integratieverplichtingen. Kleine werkgevers hebben doorgaans moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. De overheid wil om die reden de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers gemakkelijker en goedkoper maken. Minister Koolmees heeft op 20 december 2018 maatregelen aangekondigd voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Wij informeren u over de voornaamste maatregelen die zijn aangekondigd:

  • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020. Kleine werkgevers worden daardoor ontzorgd. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt de werkgever bij de verplichtingen rond loondoorbetaling bij ziekte.
  • Er komt per 2021 een premiekorting/tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling in het tweede jaar van ziekte, waar (met name) kleine werkgevers van profiteren.
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets op de re-integratie- inspanningen van de werkgever. Op basis van dit advies wordt het re-integratietraject ingericht door de werkgever en de werknemer.
  • De transparantie rondom de loondoorbetalingsplicht dient te worden verbeterd. Minister Koolmees gaat in gesprek met UWV over hoe de toets op de re-integratie-inspanningen transparanter kan worden.
  • Werkgevers moeten meer grip krijgen op het tweede-spoor traject (het traject dat gericht is op re-integratie buiten de organisatie van de werkgever). UWV kan op verzoek van de werkgever beoordelen of de inspanningen in het eerste of tweede spoor voldoende zijn.

Het aangekondigde pakket aan maatregelen zal nader worden uitgewerkt. Minister Koolmees heeft aangegeven dat de Tweede Kamer nog geïnformeerd zal worden over de budgettaire/financiële uitwerking van de maatregelen. Kortom, het zal nog enige tijd duren voordat meer duidelijkheid bestaat of, en zo ja, wanneer en in welke vorm, de aangekondigde maatregelen worden doorgevoerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte over eventuele ontwikkelingen!

Hebt u vragen over de (huidige) loondoorbetalingsplicht bij ziekte of re-integratieverplichtingen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.