De nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code

Plaatje-bij-blog-NOW-concernbepaling-590×332

Op 20 december 2022 is de nieuwe, geactualiseerde, Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. De Corporate Governance Code bevat de gedragsregels voor goed bestuur van bedrijven waarbij de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbende worden beschermd. De code is van toepassing op alle vennootschappen met een statutaire zetel in Nederland en waarvan (certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende effectenbeurs. Ook kiezen veel ondernemingen om de code vrijwillig toe te passen nu deze goede aanknopingspunten biedt voor goed en verantwoord bestuur. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen.

Duurzame lange termijn waardecreatie

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor duurzame lange termijn waardecreatie, waarbij zij rekening moet houden met de belangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Het bestuur faciliteert hiervoor dialoog met de aandeelhouders en andere belanghebbenden. Voorts houdt de raad van commissarissen toezicht op de duurzaamheidsverslaggeving en legt hier zelf ook verantwoording over af. Bij het vormgeven van strategie en risicobeheersing wordt door het bestuur daarnaast expliciet aandacht besteedt aan cybersecurity en digitalisering. Ook dient er in het bestuursverslag verantwoording te worden afgelegd over hoe de cultuur, waarden en gedragingen van de vennootschap bijdragen aan de duurzame lange termijn waardecreatie.

Rol aandeelhouders

In het verlengde van het voorgaande dienen de aandeelhouders het belang van een duurzame lange termijn waardecreatie te onderkennen en wordt de dialoog tussen de aandeelhouders en de vennootschap/het bestuur verder gestimuleerd.

Diversiteit en inclusie
De samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen dient zodanig te zijn dat er sprake is van (voor de vennootschap passende) diversiteit op het gebied van gender(identiteit), deskundigheid, ervaring, geslacht, leeftijd, nationaliteit en culturele achtergrond. De vennootschap moet daarnaast ook een beleid hebben voor diversiteit en inclusie voor de gehele onderneming waarbij de verslaggeving hierover verder is uitgebreid.

Bestuursverslagen 2023

Besturen van beursgenoteerde vennootschappen dienen over het bovenstaande – bovenop hetgeen reeds was opgenomen in de Corporate Governance Code – voor het eerst verantwoording af te leggen in de bestuursverslagen over 2023. Duurzaam en verantwoord ondernemen en diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s in 2023. Het is dan ook raadzaam om te controleren of intern beleid, verslaggeving en governance aangepast dient te worden binnen uw onderneming.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de Nederlandse Corporate Governance Code? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!