Let op! Enkele belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving per 1 januari 2023

Arbiedsrecht-300×225

Arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe wetten en regels in werking getreden en is bestaande regelgeving gewijzigd. Hieronder enkele belangrijke wijzigingen voor ondernemers.   

Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2023 is het minimumloon met 10,15% gestegen. Wanneer u personeel in dienst heeft en het minimumloon betaalt dient u dit dus per 1 januari 2023 te verhogen. Het wettelijk brutominimumloon bedraagt per 1 januari 2023 € 1.934,40 per maand.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die per 31 december 2023 een schuld aan de eigen vennootschap hebben van hoger dan € 700.000,- (exclusief eigenwoningschuld) zullen over het meerdere 26,9% inkomstenbelasting moeten betalen. DGA’s hebben dus tot eind 2023 om schulden aan de eigen vennootschap af te lossen dan wel omlaag te brengen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de onbelaste kilometervergoeding voor reiskosten € 0,21 per kilometer. Als ondernemer mag u dit bedrag per zakelijk gereden kilometer van de winst aftrekken. Als werkgever mag u dit bedrag onbelast per zakelijk gereden kilometer aan uw personeel uitkeren. Per 1 januari 2024 zal de onbelaste kilometervergoeding verder worden verhoogd naar € 0,22.

Verhoging vennootschapsbelasting

De verhoging van de vennootschapsbelasting is onderdeel van het belastingplan 2023. Dit plan moet echter nog worden goedgekeurd door de Eerste en de Tweede kamer. Wanneer het plan wordt goedgekeurd zal de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting worden verlaagd naar € 200.000,- (was € 395.000,-) en het belastingtarief in de eerste schijf worden verhoogd naar 19% (was 15%).

Over de eerste (belastbare) € 200.000,- zal 19% vennootschapsbelasting worden geheven en over alles boven de (belastbare) € 200.000,- zal 25,8% vennootschapsbelasting worden geheven.

Energielabel voor kantoren

Kantoorgebouwen dienen vanaf 1 januari 2023 ten minste energielabel C te hebben. Wanneer u eigenaar bent van een kantoorgebouw dient u hiervoor zorg te dragen. Deze verplichting geldt voor kantoren met een oppervlakte van ten minste 100 m2 waarbij minimaal 50% van de totale gebruiksoppervlakte wordt gebruikt voor kantoorfuncties. Wanneer uw kantoorgebouw energielabel D of lager heeft riskeert u een boete of zelfs sluiting van het kantoorpand.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de wijzigingen? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!