Prijsstijgingen, wie draagt de kosten?

Prijsstijgingen

Prijsstijgingen

Op het moment kampen vele sectoren met significante prijsstijgingen. De kosten van bouwmaterialen, transport, benzine, gas en andere grondstoffen zijn in korte tijd door het dak geschoten. Maar wie draagt hier nu eigenlijk het risico voor? En kunt u als ondernemer deze prijzen doorbelasten aan uw klant?

Belofte maakt schuld

Een algemeen Nederlands rechtsbeginsel is dat afspraken moeten worden nagekomen. In beginsel kunnen prijsstijgingen niet zonder meer worden doorberekend aan uw klant. Veel ondernemers hebben daarom in hun algemene voorwaarden een bepaling opgenomen die deze mogelijkheid wel biedt. Zo kan er bijvoorbeeld worden afgesproken dat wanneer zich prijsstijgingen voordoen, de ondernemer deze met een maximumpercentage mag doorberekenen aan de klant. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot prijsstijgingen zal de ondernemer over het algemeen in gesprek moeten gaan met de klant om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen die partijen niet hebben en kunnen voorzien bij het sluiten van de overeenkomst, spreken we van onvoorziene omstandigheden. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden, geeft de wet de rechter de mogelijkheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden. Deze omstandigheden moeten dan wel van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. Dit is een zware toets en rechters zijn erg terughoudend in het toepassen van deze bevoegdheid. Dit houdt dus in dat indien er geen mogelijkheid tot het doorbelasten van prijsstijgingen is overeengekomen, u als ondernemer soms gedwongen wordt om tegen kostprijs, of zelfs daaronder, te leveren.

Algemene voorwaarden

Om (financiële) problemen te voorkomen, is het dan ook van belang om uw algemene voorwaarden er nog eens op na te lezen en te controleren of deze nog aansluiten bij de huidige tijd. Wilt u uw algemene voorwaarden door een ervaren specialist laten beoordelen, of wilt u algemene voorwaarden voor uw bedrijf laten opstellen? Neem gerust contact met ons op, wij zijn u hier graag behulpzaam bij.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over prijsstijgingen, algemene voorwaarden of onvoorziene omstandigheden? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!