De nasleep van de coronapandemie, hoe staat het met de ‘gezondheid’ van ondernemingen?

gezondheid onderneming

De coronapandemie heeft veel ondernemers geraakt. Mede dankzij steunpakketten van de overheid, een lage rentestand en de mogelijkheid om belastingbetalingen uit te stellen zijn ondernemers deze periode doorgekomen. Nu de steunmaatregelen zijn geëindigd, de rentes stijgen en de belastingen terugbetaald moeten worden, zal blijken hoe het met de financiële gezondheid van ondernemingen staat. Wat betekent deze nieuwe periode voor uw onderneming?

Gezondheid ondernemingen

Tijdens de coronapandemie zijn er in vergelijking tot eerdere jaren weinig faillissementen uitgesproken, zo blijkt uit statistieken van het CBS. Dit betekent echter nog niet dat alle ondernemingen deze periode financieel gezond zijn doorgekomen. Mede gelet op de stijgende inflatie, de dalende koopkracht en het dalende consumentenvertrouwen zal nog moeten blijken of ondernemers opgewassen zijn tegen de periode die komen gaat. Het is dan ook aan te raden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre uw afnemers (nog) aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Een failliete debiteur betekent in de regel namelijk vaak dat u uw vordering niet voldaan zal krijgen. Verstandig dus om uw debiteurenbeheer ook eens onder de loep te nemen.

Goed debiteurenbeheer

Met behulp van goed debiteurenbeheer en strakke incassoprocedures kunt u voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onbetaald gebleven vorderingen. Met het oog op de huidige financiële ontwikkelingen doet u er als ondernemer dan ook verstandig aan om zo snel mogelijk contact met uw debiteuren op te nemen wanneer zij hun rekeningen te laat betalen.

Op basis van onze jarenlange ervaring denken we ook graag met u mee over praktische oplossingen om te voorkomen dat u in de toekomst geconfronteerd wordt met onbetaalde vorderingen. Hierbij valt te denken aan het aanscherpen van uw algemene voorwaarden op het gebied van de betalingscondities of het beoordelen van uw incassoprocedures.

Voorkomen is beter dan genezen

Vanzelfsprekend zijn wij ondernemers ook graag behulpzaam bij het voorkomen van een faillissement. Zo kijken wij, zo nodig in samenwerking met ons (internationale) netwerk, graag met u mee naar praktische oplossingen om een faillissement te vermijden. Daarnaast zijn er ook meerdere mogelijkheden voor ondernemingen om tot het staken van de bedrijfsactiviteiten over te gaan. Tot deze mogelijkheden behoren onder meer een WHOA-traject, de ontbinding van de vennootschap of een zogeheten turboliquidatie. Onze ervaring leert ons dat een faillissement in veel gevallen is te voorkomen.

Wilt u als ondernemer een check van de toekomstbestendigheid van uw onderneming? Zou u meer informatie willen hebben over de mogelijkheden tot het staken van uw bedrijfsactiviteiten, het voorkomen van een faillissement of welke risico’s u in privé loopt bij een eventueel faillissement? Laat het ons weten. Wij kijken graag als strategisch en juridisch partner met u mee.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!