NOW en TVL bezwaren: een update!

berekening

berekening

Eerder hebben wij u in oktober 2021 en in februari 2022 al geïnformeerd over de NOW- en TVL-regelingen. Er komen steeds meer rechterlijke uitspraken over deze regelingen. Deze uitspraken zijn mogelijk van belang voor uw bezwaar of beroep tegen een (gedeeltelijk) afgewezen NOW- of TVL-aanvraag. Benieuwd naar of u hier uw voordeel mee kunt doen? Lees dan meer hierover in deze blog!

De TVL en het vestigingsvereiste: handelsregister niet bepalend

Voorwaarde voor het toekennen van een subsidie op basis van de TVL-regeling is dat er voldaan is aan een aantal eisen. Een van die eisen is het vestigingsvereiste. Dit vereiste houdt in dat de onderneming ten minste één vestiging moet hebben met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar van de onderneming óf dat de onderneming een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de ondernemer en voorzien is van een eigen opgang of toegang.

Maar wat is dan een vestiging? Onder vestiging wordt verstaan een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt, zo is bepaald in de Handelsregisterwet 2007.

Bij de vaststelling waar een onderneming is gevestigd, wordt vaak uitgegaan van de inschrijving in het handelsregister ten tijde van de subsidieaanvraag. Uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijkt echter dat dit uitgangspunt niet bepalend is. Wijziging van het handelsregister met terugwerkende kracht kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn voor het vestigingsadres van de onderneming. De eigenaar van de onderneming dient dan wel voldoende ondersteunend bewijs te leveren. De enkele inschrijving in het handelsregister is dus niet bepalend voor het vaststellen van de vestiging.

De belangenafweging

Bij de aankondiging en implementatie van de TVL en de NOW werd door de Minister gezegd dat de regeling expliciet generiek zijn gemaakt om snelle beslissingen en een snelle toekenning mogelijk te maken. Dit zou maatwerk onmogelijk maken. Dit bericht werd eerder al genuanceerd door de Minister, zoals we al naar voren brachten in onze blog van februari 2022.

De rechtbank Noord-Holland acht het veelvuldig achterwege laten van een individuele belangenafweging niet in overeenstemming met het bestuursrecht. De rechtbank is van oordeel dat de noodzaak van een snelle en eenvoudige afdoening vooral een rol speelt bij de afhandeling van de aanvragen en de vaststelling van het voorschot en (veel) minder bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Als uit het besluit blijkt dat er geen belangenafweging heeft plaatsgevonden, dan komt het besluit wegens motiveringsgebrek voor vernietiging in aanmerking. De enkele vaststelling in het besluit dat niet voldaan is aan de voorwaarden, is dus niet voldoende om de aanvraag af te wijzen als er geen belangenafweging is gemaakt.

Wanneer u een besluit over de TVL of NOW heeft ontvangen waaruit geen belangenafweging blijkt, is het dus belangrijk dat u daartegen bezwaar maakt of beroep instelt. Wij helpen u daar graag bij!

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de NOW of TVL of wilt u de hulp van Van Gelder Advocaten bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!