Is uw NOW-aanvraag afgewezen? Wij helpen u met het bezwaar!

stop

stop

We hebben een hectische periode achter de rug en ook ondernemers hebben de rug moeten rechten om de storm te doorstaan. Mede met behulp van de beschikbare NOW zijn ondernemers zoveel als mogelijk doorgegaan. Nu ondernemers inmiddels aanvragen hebben gedaan voor de definitieve vaststelling van de hoogte van de NOW-subsidie, worden sommigen geconfronteerd met een afwijzing en een fikse terugbetalingsverplichting. Van Gelder Advocaten helpt u daar graag bij!

Ondernemers dienen een definitieve berekening aan te vragen

Voor iedere NOW-periode geldt, dat eerst een voorschot van 80% wordt uitgekeerd op basis van het door de onderneming zelf ingeschatte omzetverlies. Inmiddels kan er voor de eerste periode (tot 31 oktober 2021) en de tweede periode (tot 5 januari 2022) een definitieve berekening van de tegemoetkoming worden aangevraagd. Dit kan tot 31 oktober 2021 voor de NOW-subsidie over de eerste periode en tot 5 januari 2022 voor de tweede NOW-periode. Houd u er rekening mee dat per loonheffingennummer een aparte aanvraag gedaan moet worden en dat in veel gevallen een accountantsverklaring en/of derdenverklaring nodig is.

Als u vragen heeft over de aanvraag van de definitieve berekening, neem dan zeker contact op met een specialist van Van Gelder Advocaten. Wij helpen u ook daar graag bij!

Bent u het oneens met de beslissing van het UWV? Maak bezwaar!

Steeds meer ondernemers ontvingen inmiddels de beslissing van UWV op hun definitieve aanvraag. Het kan zijn dat de definitieve NOW-subsidie lager wordt vastgesteld dan het voorschot of dat het voorschot zelfs geheel terugbetaald moet worden. Bent u het oneens met de beslissing van UWV, dan is het zaak snel bezwaar te maken. Als u binnen de termijn van 6 weken geen bezwaar maakt, dan wordt uitgegaan van de juistheid van de beslissing en wordt deze onaantastbaar. Zelfs als het besluit onjuist is!

Van Gelder Advocaten helpt u graag met dit bezwaar

Een bezwaar tegen een besluit van UWV dient te worden ingediend in de vorm van een bezwaarschrift. Van Gelder Advocaten helpt u graag bij het opstellen en indienen van dit bezwaarschrift. Neemt u dus snel contact op met ons, zodat we de formele procedure voor u uit handen kunnen nemen. Ook kunnen we vooraf met u bespreken of het indienen van een bezwaar al dan niet zinvol kan zijn.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog andere vragen? Of zaken op het gebied van steunmaatregelen als gevolg van de coronapandemie waarover u wilt sparren? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!