Beslag leggen moeilijker en makkelijker gemaakt; wat is er veranderd?

beslag recht executierecht 2020 2021

 

Niets is zo vervelend als een debiteur die niet betaalt. Als er dan geen andere mogelijkheid meer is, kun je ervoor kiezen om beslag te leggen op bijvoorbeeld de inboedel, bankrekening en auto’s. Voorheen maakte het niet uit of iemand schulden had of niet. Het beslag kon gewoon worden gelegd en de kosten werden ook doorbelast. Hierin is het een en ander veranderd.

Wat precies, leest u in deze blog.

 

 

 

 

 

Kosten > de baten: beslag niet toegestaan

Per 1 oktober 2020 is het in beginsel niet toegestaan roerende zaken, zoals de inboedel, in beslag te nemen indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de baten. Het levert immers niets op, waardoor het beslag puur een drukmiddel wordt om iemand te laten betalen, terwijl daar geen geld voor is.

Beslag op zaken als meubels, kleding en huisdieren in beginsel uitgesloten

Daarnaast geldt dat op een aantal roerende zaken in beginsel geen beslag mag worden gelegd. Denk hierbij aan zaken als de inboedel, kleding, toiletartikelen, computer(s), studieboeken, trouwringen, alsook de in de woning aanwezige katten, honden of andere huisdieren.

Beslag op voornoemde zaken (met uitzondering van de gezelschapsdieren) mag wel als deze zaken bovenmatig zijn. Zaken zijn bovenmatig als ze niet nodig zijn voor het voeren van een gewone, eenvoudige, huishouding. Een deurwaarder beoordeelt ter plaatse of er bovenmatige zaken aanwezig zijn. Beslag op bijvoorbeeld kunst blijft gewoon mogelijk.

Beslag op de gehele bankrekening niet meer mogelijk

Voor beslaglegging op een bankrekening is een zogenaamd beslagvrij bedrag ingevoerd. Hierdoor wordt een deel van het banksaldo vrijgehouden van beslag om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen.

Beslag op auto’s en aanhangers makkelijker

Voor het leggen van beslag op auto’s en aanhangwagens is het per 1 april 2021 niet meer nodig dat de deurwaarder de auto of aanhangwagen gezien heeft. Het beslag kan per die datum ‘administratief’. Deurwaarders hoeven hierdoor niet meer fysiek op pad om het voertuig op te sporen. Zij kunnen na inzage in het kentekenregister overgaan tot beslag. Doordat het beslag staat ingeschreven in het kentekenregister, kan het kenteken niet snel meer worden overgeschreven op een andere naam.  

Vragen over het (gewijzigde) beslag- en executierecht?

Wij hebben jarenlange ervaring met het leggen van (conservatoir) beslag of het laten opheffen daarvan. Schroom niet contact op te nemen met onze sectie ondernemingsrecht (ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl) of tel. 088-8840840. Lees hier meer over Van Gelder Advocaten.