COVID-19: weigeren van dragen mondkapje op werk, wat zijn de gevolgen?

Top 3 arbeidsrecht

Top 3 arbeidsrechtHet dragen van mondkapjes blijft in de huidige coronapandemie een ‘hot topic’. Eerder schreven wij al een blog over de mogelijkheden van de werkgever om een mondkapje op werk verplicht te stellen. Op 13 januari 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland over dit onderwerp een relevante uitspraak gedaan:‘’werkgevers mogen het loon opschorten en de toegang tot het werk ontzeggen, zolang werknemers weigeren te voldoen aan de mondkapjesplicht’’. Onderstaand nemen wij de uitspraak en mogelijke gevolgen met u door.

 

De feiten

Een bakker besluit naar aanleiding van de coronapandemie een mondkapjesplicht in te stellen. Een werknemer weigert gehoor te geven aan dit verzoek, waarna werknemer op non-actief wordt gesteld en het loon wordt opgeschort. Werknemer stelt dat hij als chauffeur geen mondkapje hoeft te dragen. Hij vindt dat werkgever het instructierecht niet ‘redelijk’ toepast. Werkgever vindt het wel redelijk, nu werknemer enkel verplicht is het mondkapje te dragen als hij in contact is met anderen. Werknemer stelt dat dit een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer.

Besluit Rechtbank

De werkgever heeft een instructiebevoegdheid, maar deze moet wel proportioneel en noodzakelijk zijn. Als er minder vergaande en/of meer effectieve maatregelen mogelijk zijn, dan mag de werknemer het dragen van een mondkapje weigeren. De Rechtbank oordeelt dat de werkgever voldoende redenen heeft om deze maatregel te rechtvaardigen. Het voorkomen van besmettingsgevaar en ziekte is een gerechtvaardigd doel.

De Rechtbank erkent dat de effectiviteit van het dragen van een mondkapje discutabel is. Nu het een maatschappelijk aanvaard middel is, stelt de Rechtbank voorlopig dat dit een effectieve maatregel is. Daarbij is er geen reden om chauffeurs uit te sluiten van deze mondkapjesplicht. Het dragen van een mondkapje is immers alleen effectief als iedereen zich hieraan houdt.

Gevolgen

De werkgever mag in bovenstaand geval het volgende doen:

  • het loon opschorten;
  • de toegang tot de werkvloer ontzeggen.

De vraag die nu voorligt is of het weigeren van een mondkapje ook voldoende grondslag is om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Wij houden u op de hoogte.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de mondkapjesplicht? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. Wij helpen u graag verder.