Verhoging NOW 3.0 bekendgemaakt! Lees hier de voorwaarden

transitievergoeding

Donderdag 21 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de steunmaatregelen van de overheid verlengd zullen worden. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW) was al verlengd tot 1 juli 2021. De vergoeding gaat omhoog van 80 naar 85 procent van de loonsom. De voorgenomen versoberingen zijn van de baan. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan NOW 3.2 worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

 

Tijdvakken en aanvraagperiode NOW 3.0

NOW 3.0 kent 3 verschillende tijdvakken en voor elk tijdvak een aanvraagperiode. NOW 3.1 aanvragen is niet meer mogelijk. NOW 3.2 aanvragen kan vanaf 15 februari 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt van NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3.

Tijdvak Aanvraagperiode
NOW 3.1 van 1 oktober 2020 tot
1 januari 2021
16 november tot 28 december 2020
NOW 3.2 van 1 januari tot
1 april 2021
15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
NOW 3.3 van 1 april tot
1 juli 2021
gestreefd wordt naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021

 

Belangrijke aandachtspunten

Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan een tegemoetkoming per drie maanden aanvragen bij UWV, ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. NOW 3 volgt daarbij de systematiek van NOW 1 en NOW 2.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde wijze van tegemoetkoming, maar er zijn ook enkele wijzigingen:

  1. de vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten werd in NOW 2 verhoogd van 30% naar 40% en blijft in NOW 3 40%;
  2. de referentiemaand voor alledrie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, is juni 2020;
  3. ondernemingen die een beroep doen op de NOW-regeling, mogen over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en geen eigen aandelen inkopen. Aan werknemers mag wel een prestatiebonus worden uitgekeerd; deze bonussen worden uit de loonsom gehaald. Een aan werknemers uitbetaalde 13e maand en het vakantiegeld tellen wel mee voor de loonsom;
  4. let op: voor het berekenen van de omzet tellen de ontvangen subsidies uit steunmaatregelen van de overheid mee, denk bijvoorbeeld aan Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS);
  5. de eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag worden geschrapt. Werkgevers met een langdurig omzetverlies krijgen de ruimte om de loonsom te laten dalen zonder verlaging van de subsidie. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage (10%), dan krijgt de ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend;
  6. de voorwaarden voor collectief ontslag zijn in NOW 2 en NOW 3 geschrapt. De regels voor collectief ontslag, bij meer dan twintig werknemers, blijven geldig. Dan is er overleg met vakbonden of personeelsvertegenwoordiging nodig;
  7. werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te volgen. Bij de aanvraag voor de verlengde NOW leggen werkgevers hierover een verklaring af;
  8. werkgevers hebben een inspanningsplicht om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden.


Tot slot

Hebt u vragen over de NOW? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.