Overwerk leidt niet tot hoge WW-premie, mogelijk wel tot grote arbeidsomvang!  

computing

 

Vanwege de coronapandemie wordt in bepaalde sectoren structureel overgewerkt. Veel overwerken kan gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-premie, evenals voor het verplichte aanbod voor een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst. In deze blog gaan wij verder in op de risico’s voor u als werkgever.

 

 

De herzieningsmaatregel

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), een lage WW-premie voor onbepaalde tijdcontracten met vaste uren en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (bepaalde tijdcontracten en oproepovereenkomsten). Aandachtspunt is dat werkgevers met terugwerkende kracht een hoge WW-premie verschuldigd zijn als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt. We noemen dit de herzieningsmaatregel. Deze herzieningsmaatregel geldt niet voor contracten van 35 uur of meer.

Vanwege de coronapandemie is de herzieningsmaatregel voor het kalenderjaar 2020 opgeschort. Reden daarvoor is dat de herzieningsmaatregel onbedoelde nadelige effecten kan hebben in sectoren waar vanwege COVID-19 veel extra overwerk nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval in de zorg. De verwachting is dat in bepaalde sectoren ook in 2021 nog veel overwerk nodig zijn zijn. De Minister van SZW heeft om die reden besloten ook voor 2021 de herzieningsmaatregel op te schorten. Om die reden hoeft ook in 2021 geen enkele werkgever in genoemde situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.

Verplicht aanbod vaste arbeidsomvang

Wel kan dit vele overwerk een ander risico/gevolg hebben! Werkgevers zijn verplicht om een oproepkracht na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen twaalf maanden. De Minister van SZW heeft geen opschorting van deze maatregel aangekondigd. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de gemaakte overuren van oproepkrachten dienen te worden meegenomen als een aanbod wordt gedaan voor het gemiddelde van het aantal gewerkte uren. Werkt een oproepkracht dus veel over en wenst de werkgever deze oproepkracht te behouden? Dan heeft dit tot gevolg dat de werknemer een grotere arbeidsomvang krijgt dan wellicht zonder de coronapandemie wenselijk zou zijn.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog vragen over de gevolgen van overwerken? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Ons advocatenkantoor in Tilburg helpt u graag verder.