Bescherm uw onderneming met waterdichte algemene voorwaarden!

U kent de algemene voorwaarden wellicht als een omvangrijk document met kleine lettertjes en juridisch jargon. Toch is een goede set algemene voorwaarden een van de belangrijkste documenten die een onderneming zou moeten hebben. In deze blog gaan wij in op het belang van het hebben van algemene voorwaarden en leggen wij uit hoe de algemene voorwaarden van toepassing verklaard moeten worden.

Belang en doel
Het hoofddoel van algemene voorwaarden is het leggen van een stevige juridische basis voor de onderneming, waarbij eventuele risico’s zoveel als mogelijk worden uitgesloten.

Levert u producten aan uw klanten? Dan wilt u maatregelen kunnen treffen wanneer een klant niet betaald. Ook wilt u ervoor zorgen dat de klant pas eigendom over het product verkrijgt na betaling. Indien u producten ontwikkelt, wilt u er zeker van zijn dat u beschikt over de rechten van uw formule of ontwerp en dat deze rechten worden beschermd. Tot slot wilt u voorkomen dat jegens u een aansprakelijkheidsclaim wordt ingediend.

Dit en meer regelt u in uw algemene voorwaarden!

Opgesteld, en dan?
Zijn de algemene voorwaarden opgesteld, dan heeft u een (grote) stap in de goede richting gezet! Voordat u weer onbezorgd kunt ondernemen, resteren u nog de volgende stappen:

  1. Deponeren

De algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Deponeren is niet verplicht maar wel aan te raden omdat er een deponeringsdatum aan wordt gekoppeld. Hiermee kunnen discussies over de geldigheid op een bepaalde datum worden voorkomen.

  1. Van toepassing verklaren

De algemene voorwaarden kunnen via een standaardzin in de offertes en opdrachtbevestigingen van toepassing worden verklaard. Heeft u een webshop, zorg er dan voor dat de koper – alvorens hij de bestelling definitief plaatst en naar de betaalpagina wordt gestuurd – zich akkoord moet verklaren met de algemene voorwaarden door middel van een vinkje. Let wel; dit vinkje mag niet standaard aangevinkt zijn!

  1. Ter hand stellen

De algemene voorwaarden moeten in beginsel op juiste wijze ter hand worden gesteld. Gebeurt dit niet, dan kan uw klant de algemene voorwaarden mogelijk vernietigen (c.q. buiten werking stellen). Daarom is – behoudens enkele uitzonderingen – van belang dat:

  1. de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld;
  2. de voorwaarden ofwel aan de contractspartij worden overhandigd ofwel aan de contractspartij worden toegezonden;
  3. voor zover de overeenkomst elektronisch tot stand komt (zoals bij aankoop via een webshop), de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking worden gesteld. Het moet daarbij mogelijk zijn de algemene voorwaarden op te slaan als PDF of Word bestand ofwel uit te printen. Het is dus niet voldoende slechts een hyperlink aan te bieden.

Onze tips

  • Op maat

Eén van de veelgemaakte fouten met betrekking tot algemene voorwaarden is dat de bepalingen niet voldoende aansluiten op de praktijk van de betreffende onderneming. Wij raden u dan ook sterk af standaard algemene voorwaarden te gebruiken of algemene voorwaarden van andere bedrijven te kopiëren!

  • Juiste toepassing

Gaat u algemene voorwaarden opstellen of wijzigen, win bij voorkeur juridisch advies in en zorg ervoor dat ook uw website, standaardoffertes en opdrachtbevestigingen hierop worden aangepast. Gebeurt dit niet, dan loopt u het risico dat de algemene voorwaarden niet juist van toepassing worden verklaard en feitelijk niet geldig zijn.

  • Up to date

Houd de ontwikkelingen in de gaten of laat u hierover informeren. Wanneer een wet gewijzigd wordt, kan het nodig zijn de algemene voorwaarden hierop aan te passen. Zo raden wij aan uw huidige algemene voorwaarden aan te laten passen naar aanleiding van de nieuwste privacywetgeving (AVG). Ook wanneer iets binnen uw organisatie wijzigt, is het van belang dat de algemene voorwaarden opnieuw bekeken worden.

Heeft u vragen hierover of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen dan wel aanvullen? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.