Privacy

Belastingdienst mag BSN zzp’ers niet meer verwerken in btw-nummer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de verwerking van btw-nummers door de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2020 mag de Belastingdienst het BSN in btw-nummers niet meer verwerken. Onderstaand lichten wij dit nader toe. Hoe wordt het BSN verwerkt? De […]

Moet u een verwerkersovereenkomst met een bedrijfstakpensioenfonds sluiten?

Als u onze website in de gaten houdt, heeft u het niet kunnen missen: de AVG is hier! Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken moeten op basis van de AVG verwerkersovereenkomsten sluiten waarin afspraken worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. In de praktijk merken wij vaak dat het onduidelijk is of nu wel of niet een verwerkersovereenkomst […]

Transitievergoeding

Schadevergoeding toegekend op basis van de AVG!

Op 28 mei 2019 is door de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel een schadevergoeding op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegekend. Er is een vergoeding van € 500,- toegekend. Wat was er aan de hand in deze zaak? Bij veel verschillende overheidsinstanties heeft de eiser zogenaamde Wob-verzoeken ingediend. Kort gezegd is een Wob-verzoek […]

Belemmeringsverbod

Is een concurrentiebeding of relatiebeding bij uitzendkrachten mogelijk?

Arbeidsovereenkomsten bevatten vaak een concurrentie- en relatiebeding. Voor uitzendkrachten geldt het zogenaamde belemmeringsverbod. In deze blog leggen wij kort uit wat het belemmeringsverbod inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn. Wat is het belemmeringsverbod? Het belemmeringsverbod is opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze wet is ingevoerd om de rechten van uitzendkrachten […]

Blog marketinge-mail

Aan wie mag je als bedrijf marketinge-mails sturen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft toegelicht welke regels gelden rondom direct marketing vanwege de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog lichten wij toe welke regels op basis van de Telecommunicatiewet en de AVG gelden voor marketing e-mails. De hoofdregel en uitzonderingen Op basis van de Telecommunicatiewet is de hoofdregel dat een bedrijf […]

0

Carnaval staat weer voor de deur: wat te doen met ziekmeldingen?

In het zuiden kijkt menig mens er al maanden naar uit: carnaval. Een feest dat doorgaans gepaard gaat met alcohol, weinig slaap en fastfood. Uiteraard kan men hiervoor vakantiedagen opnemen, maar het komt ook voor dat werknemers besluiten zich ziek te melden. Ziekteverzuim is voor werkgevers vervelend. Het loon moet immers worden doorbetaald. Daarnaast blijft […]

Detective

Uw werknemer laten schaduwen door een privédetective; mag dat?!

Soms heeft een werkgever het vermoeden dat een zieke werknemer niet echt ziek is. Of de werkgever heeft het vermoeden dat de werknemer in zijn vrije tijd concurrerende werkzaamheden uitoefent. Er zijn gevallen bekend waarin de werkgever een privédetective of onderzoeksbureau inschakelde om de werknemer te laten volgen. Maar mag dit juridisch gezien wel? Inbreuk […]

Arbeidsrecht

Belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2019!

Het nieuwe jaar is begonnen en dat brengt wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht met zich mee. Met welke maatregelen gaat HR in 2019 te maken krijgen? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Transitievergoeding Het is voor een (zogenoemde) ‘kleine werkgever’ eenvoudiger in aanmerking te komen voor de Overbruggingsregeling transitievergoeding. […]