Wtza

Zorg aanbieden onder de Wtza: draagt u al zorg voor uw verplichtingen?

Met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022 is er voor u als (nieuwe of bestaande) zorgaanbieder veel veranderd. De nieuwe wet moet gaan zorgen voor “meer kwaliteit, transparantie en verantwoording in de sector”. Voldoet u als zorgaanbieder niet aan de Wtza, dan loopt u het risico op forse boetes […]

Prijsstijgingen

Prijsstijgingen, wie draagt de kosten?

Op het moment kampen vele sectoren met significante prijsstijgingen. De kosten van bouwmaterialen, transport, benzine, gas en andere grondstoffen zijn in korte tijd door het dak geschoten. Maar wie draagt hier nu eigenlijk het risico voor? En kunt u als ondernemer deze prijzen doorbelasten aan uw klant? Belofte maakt schuld Een algemeen Nederlands rechtsbeginsel is […]

techreuzen

Europa vs. de techreuzen: welke gevolgen hebben de nieuwe regels voor u?

Het internet gaat veranderen. Dat klinkt als iets groots toch? Er komen vanuit de Europese Unie twee nieuwe pakketten met wetgeving aan, waarmee de Europese Unie toch min of meer de strijd aan gaat met de techreuzen. Maar niet alleen de techreuzen worden door deze wijzigingen geraakt. Ook u moet waarschijnlijk in actie komen. Hierna […]

RI&E

De verplichte RI&E voor werkgevers: wat is het? En waar moet u aan voldoen?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat iedere werkgever verplicht is om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Aan de RI&E moet tevens een Plan van Aanpak gekoppeld worden. Een RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak verkleinen aanzienlijk de kans op bedrijfsongevallen. Indien een organisatie de RI&E niet op orde heeft, kan dan ook […]

avg

Ruim vier jaar AVG: is door de bomen het bos al zichtbaar?

Sinds 25 mei 2018 is de AVG in Nederland van toepassing. Inmiddels zijn we weer een tijd verder en zien we dat veel ondernemers goed op weg zijn om te voldoen aan de privacywetgeving. Toch kan het voldoen aan de AVG voor sommige organisaties nog voelen als een last. Maar de verplichtingen uit de AVG […]

transitievergoeding

Belangrijk nieuws over compensatie van de transitievergoeding

Op woensdag 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de compensatie van de transitievergoeding ten behoeve van werkgevers. In deze zaak gaat het om het compenseren van de transitievergoeding door het UWV bij slapende dienstverbanden, waarbij de twee jaar ziekte vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid […]

thuiswerken

Thuiswerken in 2022: wat moet u weten? ­

Door de coronacrisis is thuiswerken steeds populairder geworden. Zo blijken veel werknemers ook na de coronatijd hun voorkeur te geven aan ‘hybride werken’, ofwel gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Ondanks dat het advies om thuis te werken al enige tijd niet meer geldt, wordt dit bij veel organisaties nog wel gedaan. In 2022 is […]

privacy shield

De opvolger van het Privacy Shield lijkt een (kleine) stap dichterbij

Voorzichtig goed nieuws: er lijkt een doorbraak te zijn in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) over een opvolger van het Privacy Shield. Wat dit inhoudt en wat dit voor u betekent, leest u hieronder.   Nieuwsbrieven verzenden via de VS Voorheen werden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de EU en […]