Untitled design-15

Mogelijkheden beëindigen huurovereenkomst

Als verhuurder wil je soms weer kunnen beschikken over je eigen pand, om welke reden dan ook. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd zo eenvoudig te zijn. Zeker niet als sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.     Welke mogelijkheden biedt de wet om van de huurder af te komen? Eindigen […]

architecture-22527_1920

Stappenplan onderhoud door de VvE

Binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn de appartementseigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebouw. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Het onderhoud van de privégedeelten (vaak de appartementen) is de verantwoordelijkheid van de eigenaars.     In de akte van splitsing staat opgenomen welke onderdelen van het gebouw door de […]

Arbowet-wijzigingen

COVID-19: een mondkapjesplicht tijdens werk, mag dat?

Op 30 september jl. gaf het kabinet het advies om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Het dragen van mondkapjes is geen verplichting, maar een dringend advies. Bij veel werkgevers rijst de vraag of zij het dragen van een mondkapje aan hun werknemers kunnen verplichten. Dit kan! Veilige werkomgeving De werkgever dient op grond […]

Plaatje voor bij blog ‘Nieuwe wijzigingen WW-premie…’

Inspanningsverplichting bij bedrijfseconomisch ontslag: NOW 3.0!

Per 1 oktober 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) door het kabinet verlengd met drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021 (NOW 3.0). Een belangrijk verschil met NOW 1.0 en NOW 2.0 is dat de sancties bij bedrijfseconomisch ontslag vervallen. We hebben u hierover al eerder bericht. Daartegenover staat dat er […]

Afbeelding-algemene-voorwaarden-I

Thuiswerkovereenkomst Covid-19

          Vanwege de bijzondere omstandigheden omtrent Covid-19 en de door de overheid genomen maatregelen werken veel mensen thuis. Als werkgever doet u er goed aan aanvullende afspraken met uw werknemer vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Hierbij kunt u gebruik maken van ons voorbeeld. Vragen Heeft u vragen over de thuiswerkovereenkomst? […]

Plaatje bij blog NOW concernbepaling

Drieluik bestuurdersaansprakelijkheid | Deel II

Onze ondernemingsrechtspecialisten hebben zich gespecialiseerd in verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Het adviseren en in rechte bijstaan van bestuurders zijn hierbij onze belangrijkste pijlers. Vaak spelen deze vraagstukken tijdens faillissement, maar advisering buiten faillissement ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is minstens zo belangrijk.   In deze blog behandelen we de interne bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW). Lees ook onze […]

money-2696234_1920

Accountantsprotocol NOW 1.0 gepubliceerd: wat betekent dit voor u?

Ondernemers kunnen via de NOW-regelingen gebruik maken van de loonkostensubsidie wanneer zij een omzetverlies hebben van tenminste 20% ten gevolge van de coronacrisis (lees hierover in onze eerdere blogs NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0).     De overheid onderzoekt de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies te […]

04061-entrada-tilburg-1-800×539

Zijn machines onderdeel van het gebouw?

In grote fabriekshallen, maar ook in andere bedrijfsruimtes zoals operatiekamers, ontstaat er vaak discussie over wat wel en niet tot het gebouw hoort. Vaak gaat dit over kostbare installaties of machines. Dit komt vaak omdat de eigenaar van het pand een andere partij is dan degene die de machines erin heeft geplaatst of omdat sprake […]

money-2696219_1920

Loonkostensubsidie wordt verlengd: NOW 3.0!

COVID-19 heeft ons allen – en onze economie – nog altijd flink in de greep. Met de komst van NOW 3.0 per 1 oktober 2020 staat bij de loonkostensubsidie ook nu nog het behoud van zoveel mogelijk banen en inkomens centraal. We zien daarbij echter wel een geleidelijke afbouw van de hoogte van de subsidie. […]