UBO-register

Het UBO-register versus privacy. Het Europese Hof doet uitspraak!

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register in werking getreden. In het register kunnen gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen of andere juridische entiteiten of constructies worden geraadpleegd. Maar is dit niet in strijd met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens? Wie staat er […]

legal scan

Is het beveiligen van uw bedrijfsterrein met camera’s privacyproof?!

Ik hoor u denken: als het terrein mijn eigendom is of door mij gehuurd wordt, dan mag ik toch zelf weten of ik camera’s ophang? Dat is niet altijd het geval. Als er personen gefilmd worden, dan is sprake van verwerking van persoonsgegevens en dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat betekent […]

buitenlandse werknemer

Een buitenlandse werknemer aannemen: aandachtspunten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse werkgevers over de grens op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Het aannemen van een buitenlandse werknemer kan een uitkomst bieden voor een werkgever, maar is niet zonder juridische gevolgen. Bent u van plan een buitenlandse werknemer in dienst te nemen? Wees dan bedacht op de onderstaande juridische aandachtspunten. […]

Wtza

Is een verwerkersovereenkomst met de arbodienst verplicht?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft consequenties voor u als ondernemer, en ook voor u als werkgever. Een van de verplichtingen uit de AVG is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers die persoonsgegevens voor u verwerken. Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens voor u verwerken en niet […]

health data

Zorg voor een goed gegevensbeveiligingsbeleid, daarmee voorkomt u schade!

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een ziekenhuis veroordeeld voor het betalen van een immateriële schadevergoeding aan een patiënte waarvan medische gegevens veelvuldig onrechtmatig zijn ingezien door een voormalig medewerkster van het ziekenhuis. De rechter nam in deze uitspraak mee dat artikel 32 uit de AVG is geschonden, omdat het beveiligingsniveau van persoonsgegevens in het ziekenhuis onvoldoende […]

grensoverschrijdend gedrag

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag is verantwoordelijkheid werkgever

Recent heeft de Hoge Raad bevestigd dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen en daartegen op te treden. Dit roept de vraag op wat je als werkgever kunt doen om grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat speelde er in deze […]

privacyrisico

Managen van uw privacyrisico’s in 3, 2, 1…

Wat kunt u vandaag doen om de privacyrisico’s van morgen te verkleinen? Meer dan u denkt! We geven u drie concrete tips waarmee u direct aan de slag kunt. Doe er uw voordeel mee! TIP 1: Stel een aanjager aan binnen de organisatie Uw privacybeleid neerleggen bij de IT-afdeling? Ja, maar niet alleen daar! Uw […]

gezondheid onderneming

De nasleep van de coronapandemie, hoe staat het met de ‘gezondheid’ van ondernemingen?

De coronapandemie heeft veel ondernemers geraakt. Mede dankzij steunpakketten van de overheid, een lage rentestand en de mogelijkheid om belastingbetalingen uit te stellen zijn ondernemers deze periode doorgekomen. Nu de steunmaatregelen zijn geëindigd, de rentes stijgen en de belastingen terugbetaald moeten worden, zal blijken hoe het met de financiële gezondheid van ondernemingen staat. Wat betekent […]

berekening

NOW en TVL bezwaren: een update!

Eerder hebben wij u in oktober 2021 en in februari 2022 al geïnformeerd over de NOW- en TVL-regelingen. Er komen steeds meer rechterlijke uitspraken over deze regelingen. Deze uitspraken zijn mogelijk van belang voor uw bezwaar of beroep tegen een (gedeeltelijk) afgewezen NOW- of TVL-aanvraag. Benieuwd naar of u hier uw voordeel mee kunt doen? […]