berekening

Wat is nu daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang?

Een van de grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt, is het gerechtvaardigd belang. Maar wat houdt deze grondslag nu precies in? Wij zullen dit in het kort uitleggen aan de hand van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over Meta (moederbedrijf van Facebook). Wanneer heeft u een gerechtvaardigd belang? Als […]

VGA231114329 social_07_v42

Verval en verjaring van vakantiedagen: een update

In ons eerdere blog vertelde wij u al over het vervallen en verjaren van vakantiedagen. Op 23 juni 2023 heeft de Hoge Raad hier een belangrijke, nieuwe uitspraak over gedaan.    De werknemer claimt ruim 62.000 euro aan vakantiedagen De werknemer in deze zaak claimt bij zijn voormalig werkgever een vergoeding voor de vakantie tijdens die […]

Concurrentiebeding

TVL-beroep werpt opnieuw zijn vruchten af!

In oktober 2021 en in februari 2022 las u al over enkele voorbeelden van succesvol doorlopen TVL-procedures. In deze blog vertellen wij graag meer over twee TVL-procedures waarin wij ondernemers mochten bijstaan nadat de TVL-aanvraag was afgewezen en ook het bezwaar ongegrond was verklaard door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Casus 1: Deze ondernemer […]

Concurrentiebeding

De hervorming van het concurrentiebeding: waar moet u op letten?

Na het sneuvelen van het wetsvoorstel tot hervorming van het concurrentiebeding in 2006, heeft minister Van Gennip van SZW het onderwerp weer op de wetgevingsagenda gezet. Het doel is om in 1 januari 2025 alle nieuwe wetgeving aangaande de (on)mogelijkheden van het concurrentiebeding in te voeren. Een concurrentiebeding: wat is het precies?  Met een concurrentiebeding […]

BPL bpf

Bedrijfstakpensioenfonds als acquisitietijger: valt de werkgever wel of niet onder de verplichtstelling?

Vraagt u zich weleens af of uw onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt? U bent zeker niet de enige. In de praktijk merken wij dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds vaker aankloppen bij werkgevers. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen die (kunnen) gelden voor iedereen werkzaam in een bepaalde bedrijfstak, zoals de uitzendbranche, zorg en welzijn, […]

Verwerkingsregister

Voorkom boetes en zorg voor een verwerkingsregister!

Het ontbreken van een verwerkingsregister betekent 1-0 achterstand voor uw organisatie! Dit blijkt uit mededelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichthoudende orgaan op privacywetgeving. Heeft u nog geen (volledig en juist) verwerkingsregister? Wij raden u aan dit zo snel mogelijk in orde te maken! Wat is het? Het verwerkingsregister is een register waarin wordt bijgehouden […]

Afbeelding-bij-blog-stage-vs-arbeidsovereenkomst

Stageovereenkomst vs. Arbeidsovereenkomst

Is een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst? Als werkgever zal uw eerste antwoord waarschijnlijk zijn: ‘nee’. U sluit immers een ‘stageovereenkomst’ met de stagiair(e) en geen ‘arbeidsovereenkomst’. Toch gebeurt het regelmatig dat een stageovereenkomst door de rechter (ook) wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst en dat kan vervelende gevolgen met zich meebrengen voor de werkgever. Hoe zit dat? […]