Wat is nu daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang?

berekening

Een van de grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt, is het gerechtvaardigd belang. Maar wat houdt deze grondslag nu precies in? Wij zullen dit in het kort uitleggen aan de hand van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over Meta (moederbedrijf van Facebook). Wanneer heeft u een gerechtvaardigd belang? Als […]

Verval en verjaring van vakantiedagen: een update

VGA231114329 social_07_v42

In ons eerdere blog vertelde wij u al over het vervallen en verjaren van vakantiedagen. Op 23 juni 2023 heeft de Hoge Raad hier een belangrijke, nieuwe uitspraak over gedaan.    De werknemer claimt ruim 62.000 euro aan vakantiedagen De werknemer in deze zaak claimt bij zijn voormalig werkgever een vergoeding voor de vakantie tijdens die […]

TVL-beroep werpt opnieuw zijn vruchten af!

Concurrentiebeding

In oktober 2021 en in februari 2022 las u al over enkele voorbeelden van succesvol doorlopen TVL-procedures. In deze blog vertellen wij graag meer over twee TVL-procedures waarin wij ondernemers mochten bijstaan nadat de TVL-aanvraag was afgewezen en ook het bezwaar ongegrond was verklaard door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Casus 1: Deze ondernemer […]

De hervorming van het concurrentiebeding: waar moet u op letten?

Concurrentiebeding

Na het sneuvelen van het wetsvoorstel tot hervorming van het concurrentiebeding in 2006, heeft minister Van Gennip van SZW het onderwerp weer op de wetgevingsagenda gezet. Het doel is om in 1 januari 2025 alle nieuwe wetgeving aangaande de (on)mogelijkheden van het concurrentiebeding in te voeren. Een concurrentiebeding: wat is het precies?  Met een concurrentiebeding […]

17,5 jaar Van Gelder: Meer dan alleen advies

VGA231114329 hond_v1

17,5 jaar geleden begon ik, Marieke van Gelder, na te denken over hoe ik klanten het beste kan helpen en ontzorgen. Ik vind het essentieel dat wij meer dan alleen advies geven aan onze klanten. Hier is open communicatie en een persoonlijke aanpak erg belangrijk. Wij willen klanten helpen op een manier die echt bij […]

Nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders: alles wat u erover moet weten

Wet bescherming klokkenluiders

Recent is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet huis voor Klokkenluiders. Als ondernemer/werkgever is het belangrijk dat u weet wat deze nieuwe wet voor u betekent. In deze blog zetten we de belangrijkste veranderingen van de Wet bescherming Klokkenluiders op een rij. Wet bescherming Klokkenluiders De […]

WAB-date #5: Compensatieregelingen transitievergoeding

transitievergoeding

Dit is blog vijf in onze serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. In deze WAB-date alles over de compensatieregelingen voor de transitievergoeding. Per 1 april 2020 […]