transitievergoeding

WAB-date #5: Compensatieregelingen transitievergoeding

Dit is blog vijf in onze serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. In deze WAB-date alles over de compensatieregelingen voor de transitievergoeding. Per 1 april 2020 […]