Thuiswerken in 2022: wat moet u weten? ­

thuiswerken

thuiswerken

Door de coronacrisis is thuiswerken steeds populairder geworden. Zo blijken veel werknemers ook na de coronatijd hun voorkeur te geven aan ‘hybride werken’, ofwel gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Ondanks dat het advies om thuis te werken al enige tijd niet meer geldt, wordt dit bij veel organisaties nog wel gedaan. In 2022 is de wetgeving en rechtspraak op dit vlak verder uitgewerkt. In deze blog leest u meer over de actuele stand van zaken met betrekking tot het thuiswerken na corona en de aandachtspunten voor u als werkgever. 

Werkgever bepaalt in beginsel of werknemers thuis mogen werken

Een werknemer heeft geen recht om thuis te werken. Een werknemer zal hiervoor een verzoek moeten indienen. Dit verzoek mag vervolgens ook door werkgever worden afgewezen. Een werkgever hoeft geen reden op te geven voor afwijzing van het verzoek, zo volgt uit de Wet flexibel werken. Overigens ligt er wel een wetsvoorstel tot wijziging van deze wet. Deze wijziging zou betekenen dat werkgevers een dergelijk verzoek van werknemers enkel kunnen afwijzen als sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Werkgevers kunnen werknemers onder omstandigheden wel verplichten om thuis te werken. Vaak wordt daarbij getoetst aan de feiten en omstandigheden van het geval en het algemene beginsel van goed werkgever- en werknemerschap.

Thuiswerkovereenkomst

Voor werknemers die (gedeeltelijk) thuis werken, dienen vaak een aantal aanvullende afspraken te worden gemaakt. Daarnaast leidt het thuiswerken voor werkgevers tot een aantal extra verplichtingen. Wij adviseren dan ook altijd om een thuiswerkovereenkomst op te stellen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar voorkomt – waar mogelijk – discussies. In de overeenkomst adviseren wij in elk geval af te spreken op welke dagen de werknemer thuis zal werken en op welke dagen de werknemer verplicht is naar kantoor te komen. Verder is het aan te raden om afspraken te maken over de bereikbaarheid van de werknemer en over het gebruik van de thuiswerkvoorzieningen, zoals een bureau en laptop. De thuiswerkplek is namelijk een arbeidsplaats, wat betekent dat de werkgever in beginsel ook verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden bij werknemers thuis.

Thuiswerkvergoeding

Thuiswerken kan voor een werknemer extra kosten opleveren. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de kosten voor elektriciteit en koffie. Een thuiswerkvergoeding heeft als doel deze kosten te compenseren. Het is voor werkgevers niet wettelijk verplicht om een thuiswerkvergoeding te geven. Vanaf 1 januari 2022 is het wel mogelijk om thuiswerkende werknemers een onbelaste vergoeding te betalen, dit is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR). Deze vergoeding bedraagt € 2,- netto per dag en geldt ook als de werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Indien op een dag gedeeltelijk thuis en op kantoor wordt gewerkt, dient er wel een keuze te worden gemaakt tussen de onbelaste thuiswerkvergoeding en de onbelaste reiskostenvergoeding. Per werkdag kan dus slechts één vergoeding worden verstrekt.

Controle

Bij thuiswerken heeft u als werkgever minder controle op de werkzaamheden van een werknemer. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover meer duidelijkheid gegeven in zijn reactie op de Kamervragen over ‘meegluren tijdens thuiswerken’. Zo is het in sommige gevallen toegestaan om een werknemer te controleren. Hieraan zijn echter wel strenge voorwaarden verbonden om zo de privacy van de werknemers te kunnen waarborgen. Deze voorwaarden kunt u terugvinden in onze eerdere blog over privacy en thuiswerken.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over thuiswerken? Of heeft u hulp nodig met het opstellen van een thuiswerkovereenkomst? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!