Privacy en thuiswerken

Thuiswerken

Thuiswerken

Veelvuldig thuiswerken begon als een coronamaatregel. Per 26 juni 2021 is het advies van de overheid: “Werk thuis, tenzij het niet anders kan” vervallen. Toch zal thuiswerken, ook na de pandemie, niet meer weg te denken zijn. Het thuiswerken is velen goed bevallen en er is een wetsvoorstel in de maak dat het recht op thuiswerken verstevigt. Hoe ver strekken de (controle)bevoegdheden en de verplichtingen van de werkgever ten opzichte van de werknemer die thuis werkt? Waar ligt de grens tussen privésfeer, privacy en werk?

Thuiswerken

Er is geen algemeen recht op thuiswerken. Maar op grond van de Wet flexibel werken kan een werknemer wel het verzoek doen om thuis te werken. De werkgever kan dit eenvoudig afwijzen. Als in de toekomst de Wet Werken waar je wilt wordt ingevoerd, wordt het moeilijker om dat verzoek af te wijzen.

Zorgplicht werkgever

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Deze plicht strekt zich ook uit tot de werkplek thuis. Vanwege de privacy van de werknemer, mag de werkgever niet zomaar thuis langskomen om de werkplek te bekijken. Het is dus zoeken naar andere mogelijkheden om de thuiswerkplek te controleren. Dat kan bijvoorbeeld door foto’s te sturen of door een preventiemedewerker of een arbodeskundige in te schakelen.

Werknemers monitoren

Tijdens thuiswerken heeft de werkgever minder zicht op de werknemer en kan de behoefte ontstaan om de werknemer te monitoren. Het volgen van werknemers is niet altijd verboden. Denk bijvoorbeeld aan track-en-trace systemen in bedrijfswagens, in- en uitkloksystemen, aanslagen op de computer controleren etc. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt grenzen aan het controleren van werknemers vanwege het recht op privacy.

Het volgen van de werknemer moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Gerechtvaardigd belang
  Het volgen door de werkgever moet een doel hebben en de werkgever moet bij dit doel een zwaarder belang hebben dat zwaarder weegt dan het belang van de werknemer van bescherming van zijn recht op privacy.
 • Noodzakelijkheid
  De controle moet noodzakelijk zijn om het beoogde doel te halen en als de controle ook anders kan, moet het minst ingrijpende middel gekozen worden.
 • Informeren
  Het personeel dat gecontroleerd wordt, moet precies weten hoe dat gebeurt. Heimelijk controleren van personeel mag alleen in omstandigheden dat er een verdenking is van iets dat strafbaar of verboden is.
 • Ondernemingsraad raadplegen
  Als er een ondernemingsraad (OR) is, dan moet de OR eerst geraadpleegd worden als er controle ingevoerd wordt. De OR heeft een instemmingsrecht bij het invoeren van een regeling voor personeelvolgsystemen.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over privacy in de arbeidsrelatie? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!