Derde stap in verlofregeling: Betaald ouderschapsverlof

ouderschapsverlof

ouderschapsverlof

In Nederland hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dat is onbetaald en niet iedereen kan zich dat veroorloven. De overheid wil ouders meer ruimte geven om echt te kiezen hoe ze werk en gezin willen combineren. De nieuwe stap in de verlofregeling voor ouders met jonge kinderen is, dat 9 van de 26 weken ouderschapsverlof deels (50%) worden doorbetaald. Het UWV voert de regeling uit.

Betaald ouderschapsverlof

Gedurende de eerste acht levensjaren van een kind, kan een ouder 26 weken verlof opnemen. Dat verlof is onbetaald. Soms zijn afwijkende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in de cao. Dit betekent een inkomensachteruitgang gedurende het ouderschapsverlof en niet iedere werknemer kan zich dit veroorloven. In de praktijk blijkt dat slechts een derde van de ouders het ouderschapsverlof opneemt. Daarom heeft het kabinet besloten dat werknemers de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht hebben op 50% van hun loon (met een maximum van 50% van het maximum dagloon). Het UWV verstrekt deze uitkering aan ouders.

De totale duur van het recht op ouderschapsverlof, 26 weken, verandert niet. Het betaalde deel van het ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Hiermee kunnen ouders wennen aan de nieuwe situatie. In de eerste fase van het gezinsleven kunnen zij een bewuste keuze maken over de verdeling tussen werken en zorgen.

Stap 1 en 2: Geboorteverlof en betaald verlof voor partners van moeders

Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof van partners van moeders al uitgebreid van twee naar vijf dagen. Per 1 januari 2020 is daar bijgekomen dat partners van moeders vijf weken betaald verlof krijgen, in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. Deze regelingen blijven bestaan. Dat betekent dat partners van moeders, met de nieuwe regeling van het betaalde ouderschapsverlof van 9 weken erbij, per augustus 2022, in totaal recht hebben op 15 weken betaald verlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Voor de moeders zelf geldt uiteraard ook het zwangerschapsverlof dat doorbetaald is.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over ouderschapsverlof? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!