Kan ik mijn werknemer eerder met pensioen sturen?

senior koppel penisoen

senior koppel penisoen

RVU is de Regeling Vervroegde Uittreding. Daarmee kan de werkgever een bedrag aan de werknemer uitkeren om eerder te kunnen stoppen met werken. De RVU-heffing is een extra belasting op die vergoeding bij ontslag. Het doel van de RVU-heffing is om de arbeidsparticipatie van de ouderen te vergroten. De versoepeling van de RVU-heffing geeft werkgevers alsnog de mogelijkheid om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken. Hiermee worden werknemers die overvallen zijn door de verhoging van de AOW-leeftijd en die zwaar werk hebben geholpen.

Wat is RVU en RVU-heffing

Een ontslagvergoeding (ineens of in delen) kan door de Belastingdienst als Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) worden aangemerkt. De regeling kan bedoeld zijn om een periode tot aan de pensioendatum te overbruggen, maar dat hoeft niet. De bedoelingen van de werkgever en werknemer zijn niet doorslaggevend. Als de Belastingdienst een regeling tussen werkgever en werknemer als RVU aanmerkt, moet de werkgever RVU-heffing betalen en wordt het bedrag dubbel belast. Naast de reguliere werkgeverslasten, moet de werkgever een eindheffing van 52% betalen. Dit mag hij niet op de werknemer verhalen. Alle reden dus om een ontslagvergoeding liever niet als RVU aangemerkt te krijgen.

Het doel van de RVU-heffing is een ontslagvergoeding om eerder met pensioen te gaan, te ontmoedigen en de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen. Dit blijkt voor werknemers, die geen voorziening hebben kunnen treffen voor de verhoging van de AOW-leeftijd, een probleem te zijn. Voornamelijk werknemers in zware beroepen zijn hierdoor getroffen. Zwaar werk is er bijvoorbeeld in de sectoren havens, bouw, metaal, vervoer en zorg. Dat is aanleiding om de RVU-heffing te versoepelen.

Eerder stoppen met werken

De regering werkt aan een nieuw pensioenakkoord. De regeling over bedrag ineens is uitgesteld. Dat is een regeling waarbij de werknemer zelf een deel van zijn pensioen eerder kan opnemen. De RVU is inmiddels gerealiseerd. Dat geldt ook voor de regeling over verlofsparen. Hierdoor hebben werkgever en werknemer alsnog ruimte om afspraken te maken over eerder te stoppen met werken.

Versoepeling van de RVU-heffing

Sinds 1 januari 2021 is er een drempelvrijstelling gerealiseerd voor regelingen voor vervroegd uitreden (RVU’s). Voor RVU’s die onder deze drempel blijven, is geen RVU-heffing verschuldigd. Dit biedt werkgevers (tijdelijk) de mogelijkheid om RVU’s te financieren en de werknemer eerder ontslag te verlenen. De regeling geldt voor werknemers die tot aan 2025, drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd, stoppen met werken.

Voorwaarden

Er zijn drie voorwaarden aan de versoepeling van de RVU-regeling:

  • de uitkering(en) vinden plaats in de laatste drie jaar, voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • de uitkering duurt maximaal 36 maanden;
  • de uitkering bedraagt maximaal € 1.847,- netto (in 2021) per maand.

Door aan deze voorwaarden te voldoen, kan de werkgever een bedrag meegeven dat voor de werknemer netto gelijk is aan het bedrag van een netto AOW-uitkering. 

Verlofsparen

Naast een ontslagvergoeding kunnen werkgever en werknemer ook opgebouwde verlofdagen inzetten om eerder met pensioen te gaan. Dat verlof kan opgebouwd zijn uit bijvoorbeeld ploegendienst of overwerk. De werkgever moet loonheffing afdragen over uitbetaalde verlofuren. Het aantal weken verlof dat de werkgever belastingvrij kan uitkeren, is verdubbeld van 50 weken naar 100 weken. Ook door deze maatregel, zijn de mogelijkheden om de werknemer eerder ontslag te verlenen en te laten stoppen met werken verruimd.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over RVU of andere ontslaguitkering aan uw werknemer? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!