Loonsancties: loonopschorting vs loonstop

loonopschorting vs loonstop

loonopschorting vs loonstop

Loonsancties: zowel werkgever als werknemer krijgen er het liefst zo min mogelijk mee te maken. Toch zijn er situaties waarin ze onvermijdelijk blijken. Denk aan een werknemer die weigert mee te werken aan de re-integratieverplichtingen. In de praktijk zien wij dat de loonopschorting en loonstop vaak door elkaar worden gehaald. Onderstaand gaan wij in op het verschil tussen beide sancties.

Loonsanctie bij wet bepaald

In de wet is een aantal situaties opgenomen waarbij het loon mag worden opgeschort of stopgezet. Deze situaties zien op de arbeidsongeschiktheid en re-integratie van de werknemer. De situaties staan omschreven in onderstaande tabel:

tabel loonsanctie

Loonopschorting

Bij een loonopschorting wordt het loon van een werknemer niet uitbetaald, totdat de werknemer aan zijn verplichtingen voldoet. Hij behoudt dus het recht het achterstallige loon nabetaald te krijgen. De werkgever mag deze maatregel toepassen als de werknemer de controlevoorschriften niet nakomt. Bijvoorbeeld door zonder reden niet te verschijnen bij de bedrijfsarts of bij een werknemer die weigert inlichtingen te geven aan de werkgever en/of bedrijfsarts.

Loonstop

Bij een loonstop verliest de werknemer het recht op het loon over de periode van de loonstop. De werknemer heeft dan achteraf geen recht op loon. In de periode dat de werknemer niet meewerkt aan één van de bovengenoemde situaties, mag de werkgever het loon stopzetten. Dit is anders in het geval wanneer de werknemer een goede reden heeft om niet mee te werken.

Zorgvuldigheid en waarschuwing bij het opleggen van een loonsanctie

Het is verplicht de werknemer van tevoren schriftelijk te waarschuwen dat er mogelijk een loonsanctie kan volgen. Geef de werknemer daarbij duidelijk aan waarom, voor hoe lang en welke loonsanctie wordt opgelegd. Van de werkgever wordt namelijk verwacht dat hij zorgvuldig te werk gaat bij het opleggen van een loonsanctie. Haalt de werkgever bijvoorbeeld de sancties door elkaar of is het niet zeker dat de brief de werknemer heeft bereikt, dan mag de loonsanctie niet worden opgelegd. Werkgevers moeten bij het opleggen van een loonsanctie dus zeer zorgvuldig te werk gaan, nu eventuele fouten voor rekening van werkgever komen.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over loonsancties? Of wilt u sparren met een van onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!