Alcoholverslaving in de werkrelatie

alcoholverslaving werk

alcoholverslaving werk

Dronken op het werk verschijnen is een in de wet genoemde reden voor ontslag op staande voet. Tegelijkertijd wordt alcoholverslaving aangemerkt als een ziekte. Wat mag en moet de werkgever doen als de werknemer een alcoholverslaving heeft.

Ontslag op staande voet en alcoholproblemen

Je kunt als werkgever ontslag op staande voet geven als daar een dringende reden voor is. De wet benoemt als voorbeeld van een reden voor ontslag op staande voet: “zich ondanks waarschuwing overgeven aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag”. Alcoholverslaving wordt aangemerkt als een ziekte. Dat heeft invloed op de beoordeling van het ontslag op staande voet.

Hoe wordt ontslag op staande voet beoordeeld?

In de eerste plaats wordt bij ontslag op staande voet gekeken naar de ernst van het gedrag en de omstandigheden die daarbij een rol speelden. Daarnaast is van belang:

  • de aard van de dienstbetrekking;
  • de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld;
  • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer (leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet zouden hebben).

De belangen van werkgever worden dus afgewogen tegen de belangen van de werknemer.

Werkgever moet hulp en begeleiding bieden

Van een goed werkgever wordt verwacht dat deze in zekere mate hulp en begeleiding biedt aan een werknemer die kampt met een alcoholverslaving of met een structureel alcoholprobleem. Soms kan het middel van ontslag op staande voet te ver gaan en moet de werkgever eerst andere, minder ingrijpende maatregelen nemen. Als de alcoholverslaving het gewraakte gedrag heeft veroorzaakt, wees dan voorzichtig met ontslag op staande voet.

Wat nu als werkgever niet op de hoogte is?

De werkgever moet wel op de hoogte zijn van de alcoholverslaving. Als de werknemer zijn alcoholverslaving verborgen houdt voor de werkgever, kan en hoeft de werkgever er geen rekening mee te houden. Het ontslag op staande voet is dan eerder rechtsgeldig. Dat speelde bijvoorbeeld bij een kraanmachinist die onder werktijd alcohol nuttigde.

Werknemer moet het aannemelijk maken

Als de werknemer zich tegen het ontslag op staande voet wil verweren vanwege zijn alcoholverslaving, is het aan de werknemer om met goede argumenten te komen. De werknemer, moet aannemelijk maken dat:

  • er een alcoholverslaving is;
  • de werkgever hiervan op de hoogte was;
  • het gedrag dat aanleiding was voor ontslag op staande voet samenhangt met de verslaving.

Dat kan bijvoorbeeld door doktersverklaringen of door aan te tonen dat er een behandeling is gestart. Als de werknemer niet aannemelijk maakt dat hij verslaafd is en dat de werkgever hiervan op de hoogte zou moeten zijn, is het ontslag op staande voet eerder rechtvaardig. Zo was het ontslag op staande voet van een co-piloot van KLM die vlak voor de vlucht een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had rechtsgeldig. De co-piloot kon niet aannemelijk maken dat hij verslaafd was aan alcohol.

Transitievergoeding

De geldigheid van de dringende reden gaat over de vraag wat je in redelijkheid nog van de werkgever kunt verlangen. Als de situatie op de werkvloer onhoudbaar is, kan het ontslag op staande voet rechtvaardig zijn. Dat wil niet zeggen dat de werknemer hiervan altijd een verwijt te maken valt. Als het doen en laten van de werknemer wordt beheerst door de alcoholverslaving, is er geen sprake van ernstige verwijtbaarheid. Om die reden houdt de werknemer in dat geval zijn aanspraak op de transitievergoeding. De transitievergoeding komt dus niet automatisch te vervallen bij ontslag op staande voet.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over alcoholverslaving en het werk? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!