WAB-date #7: Payroll en pensioen

pensioen

Dit is blog zeven in een serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. Dit keer vertellen wij meer over payroll en pensioen.

Een adequaat pensioen

Vanaf 1 januari 2021 moeten payrollwerknemers (in bepaalde gevallen) een adequaat pensioen hebben. Maar wanneer is een pensioen adequaat? Een pensioenregeling is in ieder geval adequaat als dit dezelfde basispensioenregeling is die geldt voor werknemers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever. Deze werknemers moeten werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies. Zijn er bij de opdrachtgever geen werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies? Dan is een pensioenregeling ook adequaat als deze binnen de sector geldt.

Er is daarnaast sprake van een adequate pensioenregeling als 1) ten minste de gemiddelde werkgeverspremie afgedragen wordt, 2) zorggedragen wordt voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen en 3) geen wachttijd wordt gehanteerd. In aanvullende regelgeving kan verdere invulling gegeven worden aan deze criteria.

Wanneer is een adequaat pensioen verplicht?

Een adequaat pensioen voor payrollwerknemers is verplicht als:

  • werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst bij de opdrachtgever ook recht hebben op een pensioenregeling; of
  • werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies bij andere werkgevers binnen de sector recht hebben op een pensioenregeling (in het geval dat de opdrachtgever geen werknemers in dienst heeft in gelijke of gelijkwaardige functies).

Een payrollbedrijf is dus niet verplicht de payrollwerknemer aan te sluiten bij de pensioenregeling van de opdrachtgever, zolang sprake is van een adequate pensioenregeling. Dat wil zeggen dat een payrollorganisatie ook de eigen pensioenregeling kan aanbieden, als voldaan wordt aan de voorwaarden.

Vragen?

Heeft u vragen over de WAB en payrollwerknemers en pensioen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of bel naar onze kantoor in Tilburg via: 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.