Vakantiedagen meenemen naar het nieuwe jaar: hoe zit het nu?

Vakantiedagen

 

Vaak is het onduidelijk voor werkgevers en werknemers welke vakantiedagen werknemers mogen meenemen naar het nieuwe jaar en voor welke duur deze vakantiedagen geldig zijn. In deze blog leggen we uit welke verschillende soorten vakantiedagen er zijn en welke vakantiedagen werknemers kunnen meenemen naar het nieuwe jaar.

 

 

Wettelijke vakantiedagen

Op basis van de wet heeft iedere werknemer aanspraak op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen bedragen vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Als een werknemer per week 40 uur werkt, dan is het aantal wettelijke vakantiedagen dus (4 x 40 =) 160 vakantie-uren, dus 20 vakantiedagen.

Deze wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2020, vervallen dus per 1 juli 2021. Als wettelijke vakantiedagen dreigen te vervallen, is het van belang dat werknemers door de werkgever geïnformeerd worden over de vervaltermijn en hun recht vakantiedagen op te nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

In de arbeidsovereenkomst en/of toepasselijke cao kan geregeld worden dat een werknemer aanspraak heeft op meer dan enkel en alleen de wettelijke vakantiedagen. Alle vakantiedagen die meer zijn dan het wettelijk minimum, zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren door verloop van vijf jaren na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2020 verjaren dus per 1 januari 2026.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog vragen over vakantie? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.