Corona-reorganisatie: waar moet u op letten?

virus-4835301_1920

Vanwege de aanhoudende coronacrisis kan het voor een ondernemer noodzakelijk zijn om te reorganiseren, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke bezuinigingen of liquiditeitsproblemen. Veel ondernemers maken door de coronacrisis en -maatregelen gebruik van NOW, de loonkostensubsidieregeling. Als wordt besloten te reorganiseren, speelt NOW daarin – hoe dan ook – een rol.

 

Bent u genoodzaakt om te reorganiseren vanwege de coronacrisis?

Let dan onder meer op de volgende zaken:

  • de gebruikelijke arbeidsrechtelijke ontslagregels gelden, waaronder het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit is een berekenmethode om te bepalen welke werknemers wel en niet mogen worden ontslagen. Van belang hierbij is onder meer welke categorieën van functies er zijn, de leeftijd en de datum van indiensttreding van de verschillende werknemers;
  • de transitievergoeding is verschuldigd aan werknemers als de arbeidsovereenkomst met gebruik van een ontslagvergunning van UWV opgezegd wordt. Deze vergoeding kan onder bepaalde voorwaarden in termijnen betaald worden;
  • als het voornemen bestaat om twintig werknemers of meer te ontslaan binnen een tijdvak van drie maanden, dan moet u dit voornemen eerst schriftelijk melden. Dit moet aan de vakbonden en UWV op basis van de Wet melding collectief ontslag;
  • u dient de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) om advies te vragen. Dit moet op basis van de Wet op de ondernemingsraden;
  • in de NOW 3.0 is de ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag komen te vervallen. Het is wel verplicht om voorafgaand aan het aanvragen van ontslagvergunningen hierover te bellen met UWV, met als sanctie een korting van 5% op de subsidie. De verwachting is echter dat dit meer een formaliteit zal zijn dan een serieuze hobbel om toestemming te krijgen om personeel te ontslaan. Hiermee geeft de regering blijk dat de verlenging van het financiële steunpakket weliswaar voor veel ondernemers zeer welkom is, maar dat deze financiële steun in steeds meer gevallen onvoldoende is om het hoofd boven water te houden zolang er allerlei beperkingen zijn als gevolg van COVID-19.
Voorbereiding reorganisatie

Een goede voorbereiding is één van de belangrijkste onderdelen van een reorganisatie, zodat de reorganisatie efficiënt, zorgvuldig, correct en voortvarend verloopt. Laat u daarom aan de voorkant goed adviseren over alle stappen. Denk aan wettelijke vereisten, strategische mogelijkheden (gelet op NOW), financiële verplichtingen en andere aandachtspunten die een reorganisatie met zich meebrengt. Wij kunnen u – met onze expertise op het gebied van reorganiseren – adviseren en begeleiden bij het gehele reorganisatietraject. Dit doen wij op basis van een speciaal stappenplan dat wij hiervoor hebben ontwikkeld.

Als reorganiseren niet de gewenste of gepaste stap is, dan kan ook gedacht worden aan het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden of eventueel een faillissement.

Vragen?

Hebt u vragen over reorganiseren? Wilt u sparren over de strategische mogelijkheden die het beste zijn voor uw specifieke onderneming(en)? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.