Loonkostensubsidie wordt verlengd: NOW 3.0!

transitievergoeding

COVID-19 heeft ons allen – en onze economie – nog altijd flink in de greep. Met de komst van NOW 3.0 per 1 oktober 2020 staat bij de loonkostensubsidie ook nu nog het behoud van zoveel mogelijk banen en inkomens centraal. We zien daarbij echter wel een geleidelijke afbouw van de hoogte van de subsidie. Daarnaast wordt de drempel om in aanmerking te komen voor de subsidie verhoogd.

Onderstaand zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

 

Wanneer gaat NOW 3.0 in?

De nieuwe NOW-regeling treedt per 1 oktober 2020 in werking. NOW 3.0 kent drie tijdvakken (4e kwartaal 2020, 1e kwartaal 2021 en 2e kwartaal 2021).

Kan ik aanspraak maken op NOW 3.0?

In de eerdere regelingen NOW 1.0 en NOW 2.0 kwam een onderneming voor de loonkostensubsidie in aanmerking bij een omzetverlies van minimaal 20%. Vanaf januari 2021 wordt deze drempel verhoogd naar 30%. Er moet dan dus sprake zijn van ten minste 30% omzetverlies. Tegelijkertijd zien we een afbouw van de hoogte van de subsidie. Als werkgever krijgt u dus minder vergoed, maar ter compensatie biedt de overheid ondernemingen de mogelijkheid de totale loonsom geleidelijk te verlagen zonder dat deze verlaging consequenties heeft voor het recht op subsidie. Dit biedt werkgevers meer kansen dan onder de eerdere NOW-regelingen om – bijvoorbeeld – minder personeel aan te houden of een beroep te doen op de coulance van de werknemer door een vrijwillige (tijdelijke) verlaging van het salaris.

Hieronder treft u per tijdvak de belangrijkste veranderingen aan die NOW 3.0 met zich meebrengt.

TijdvakHoeveel omzetverlies moet een onderneming minimaal hebben? Wat wordt er vervolgens aan loonkosten vergoed van dat % omzetverlies? Mogelijkheid maximale verlaging loonsom met behoud van subsidieMaximaal te vergoeden loon per werknemer
Oktober – december ‘20 20%80%10%Maximaal 2x het dagloon
Januari –
maart ‘21
30%70%15%
April –
juni ‘21
30%60%20%Maximaal 1x het dagloon

Ik heb geen gebruik gemaakt van NOW 1.0 of 2.0, heb ik nu wel recht op NOW 3.0?  

Ja, dit is mogelijk. Voor het gebruik van de NOW 3.0-regeling maakt het niet uit of de onderneming wel of geen gebruik gemaakt heeft van eerdere NOW-regelingen.

Welke overige aandachtspunten zijn van belang?

  • De vergoedingen over het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020) kunnen per 16 november 2020 worden aangevraagd (met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020).
  • Het is aan de onderneming om te bepalen of een vergoeding wordt aangevraagd voor alle tijdvakken of slechts voor één of twee tijdvakken.
  • De korting die binnen NOW 2.0 werd toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag geldt per 1 oktober 2020 niet meer.

De wettelijke uitwerking volgt vóór 1 oktober a.s. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen over NOW 3.0? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.