De financiële gevolgen van een werknemer die ziek uit dienst gaat

ziekte

ziekte

Het kan voorkomen dat een werknemer ziek wordt binnen uw organisatie. Wanneer deze werknemer twee jaar ziek is of een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, zal de werknemer ziek uit dienst gaan. In deze blog zetten wij de (financiële) gevolgen uiteen van een werknemer die ziek uit dienst gaat.

U dient de werknemer ziek uit dienst te melden

Als een werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, dient u als werkgever de werknemer ‘ziek uit dienst’ te melden in het werkgeversportaal van UWV. Met deze melding vraagt u als werkgever ook meteen een Ziektewetuitkering aan voor de werknemer. Deze melding dient u uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband te doen. Wanneer u dit niet doet of te laat bent met deze melding, dan riskeert u als werkgever een boete. 

Er dient soms een re-integratieverslag gemaakt te worden

In bepaalde gevallen dient de werkgever een re-integratieverslag aan UWV te verstrekken. Dit is afhankelijk van de duur van de ziekte voor de uitdiensttreding. Hiervoor kan een formulier worden gebruikt dat bij het UWV gedownload kan worden.

Complexe materie, maar wel belangrijk: verhoging van de premies

Een werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex-) werknemers die op de eerste dag van ziekte bij de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben. De kosten hiervan worden via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) periodiek via de loonaangifte aan de Belastingdienst betaald. De hoogte van de individuele Whk premie wordt door de Belastingdienst met een Whk beschikking rondom de maand december aan de werkgever doorbelast. De hoogte van de premie wordt ieder jaar door UWV bepaald.

Bij de berekeningswijze van de gedifferentieerde ZW- en WGA-premies wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Dat is afhankelijk van de loonsom. Grofweg worden de werkgevers als volgt ingedeeld op basis van de loonsom:

  • Kleine werkgever: loonsom lager dan EUR 882.500,- bruto op jaarbasis;
  • Middelgrote werkgever: loonsom van EUR 882.500,- tot EUR 3.530.000,- bruto op jaarbasis;
  • Grote werkgever: loonsom hoger dan EUR 3.530.000,- op jaarbasis.

Voor kleine werkgevers geldt dat de gedifferentieerde premies voor de WGA en de ZW worden bepaald aan de hand van de sector waarin de werkgever werkzaam is.
Voor middelgrote werkgevers geldt dat de WGA- en ZW-premies een combinatie zijn van sectorale premies en een individuele premie.
Voor grote werkgevers geldt dat de gedifferentieerde premies volledig individueel bepaald worden.

Vooral middelgrote en grote werkgevers hebben er dus belang bij dat een medewerker niet ziek uit dienst gaat nu dit bij deze werkgevers tot een verhoging van de WGA- en ZW-premies kan leiden.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over werknemers die ziek uit dienst gaan? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!