De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2022

arbeidsrecht

arbeidsrecht

Na de terugblik op het jaar 2021 is het tijd om vooruit te kijken. Aan het begin van ieder jaar verandert er veel. Zo ook in het arbeidsrecht. Bent u benieuwd naar de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022? U leest het in deze blog.  

Maximum transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bedraagt in 2022 € 86.000,- bruto. Wanneer het loon over twaalf maanden hoger is dan dit bedrag, dan geldt dit jaarsalaris als de maximum transitievergoeding.

AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Per 1 januari 2022 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar en zeven maanden. Dit is vooral van belang voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd waarin is afgesproken dat deze per het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van rechtswege eindigen.

WW-premie

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een hoge WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De premies vallen in 2022 iets lager uit: 2,2 procent bedraagt de lage premie (was 2,7 procent in 2021) en 7,2 procent betreft de hoge premie (was 7,7 procent in 2021).

Op grond van de WAB moet een werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie betalen als een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30 procent in uren heeft overgewerkt. Deze bepaling werd vanwege corona opgeschort, omdat veel werknemers vanwege corona moesten overwerken. Deze opschorting is per 1 januari 2022 voorbij.

Verval van verruiming werkkostenregeling

Vanwege corona is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling in 2020 en 2021 tijdelijk verruimd. Aan deze tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling van het basispercentage van 1,7% komt per 1 januari 2022 een einde. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 bedraagt 1,7% in 2022 en over het meerdere 1,18%.

Thuiswerkvergoeding

Wel geldt er per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding. Op grond van deze nieuwe mogelijkheid, kunnen werkgevers een onbelaste vergoeding van maximaal € 2,- netto per thuisgewerkte dag aan thuiswerkende werknemers verstrekken. Het is niet verplicht voor werkgevers om deze thuiswerkvergoeding te geven.

Als werknemers een vaste reiskostenvergoeding van de werkgever ontvangen en vanwege corona (bijna) volledig thuis werken, mag de vaste reiskostenvergoeding blijven bestaan. De vaste reiskostenvergoeding wordt in veel gevallen op basis van de 128 dagenregeling vastgesteld. Deze regeling houdt in dat een werknemer die op 5 dagen per week reist, een vergoeding kan krijgen voor 214 reisdagen per jaar, indien de werknemer in een jaar ten minste op 128 dagen naar zijn vaste werkplek reist. Die regeling gaat ook voor de thuiswerkvergoeding gelden. Omdat beide vergoedingen nu gaan samenlopen, moeten beide vergoedingen wel worden vastgesteld naar rato van het aantal overeengekomen reis- en thuiswerkdagen per week. Per werkdag kan maar één van beide vergoedingen worden ontvangen. Daarom is het verstandig om afspraken over het aantal thuis- en kantoordagen schriftelijk vast te leggen.

Verbod op rookruimtes

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle gebouwen in Nederland waar mensen werken rookvrij zijn. Bedrijven mogen dus geen rookruimtes meer hebben. Overtreding van dit verbod kan leiden tot een boete opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Tot slot

Met de installatie van het nieuwe kabinet en het regeerakkoord zullen er uiteraard nieuwe wijzigingen gaan komen. Wanneer dit het geval is, zal Van Gelder Advocaten u natuurlijk informeren! Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over het Arbeidsrecht? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres info@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!