Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Plaatje bij blog Poortwachterstoets

Iedere ondernemer kan te maken krijgen met een werknemer die ziek wordt. Daarbij geldt de plicht om het loon twee jaar door te betalen en gelden diverse verplichtingen rondom re-integratie. Een zieke werknemer kan hoge kosten voor een werkgever tot gevolg hebben. Om deze reden is de zogenaamde MKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. In deze blog leggen wij uit wat deze verzekering inhoudt.

Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Sinds 1 januari 2020 kan het midden- en kleinbedrijf (MKB) de loondoorbetalingsplicht van twee jaar en bijkomende re-integratie verzekeren door middel van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het Verbond van Verzekeraars, de overheid en werkgeversorganisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Een MKB verzuim-ontzorgverzekering is niet verplicht.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt werkgevers het volgende:

  • De loondoorbetaling bij ziekte is gedekt. Als een werknemer ziek wordt, dan krijgt de werkgever een vergoeding van de verzekeraar om het loon door te betalen.
  • De werkgever krijgt van de verzekeraar actieve en professionele ondersteuning op het gebied van re-integratie van zieke werknemers. Bij langdurig verzuim wordt de zieke werknemer begeleidt door een speciale casemanager.
  • Kosten voor re-integratie-activiteiten komen voor rekening van de verzekeraar.
  • De MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Dit houdt in dat als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, dat de verzekeraar een eventuele door UWV opgelegde loonsanctie vergoedt.
  • Ziektegevallen binnen de onderneming tellen beperkt mee in de berekening van de premie. De premie wordt dus beperkt beïnvloedt door het verzuim binnen de organisatie en is relatief stabiel.

Wat is het verschil tussen een reguliere verzuimverzekering en de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt extra ontzorging op het gebied van begeleiding en re-integratie. Een casemanager heeft de regierol in het re-integratietraject, zowel richting de werkgever als de werknemer. De nadruk hierbij ligt op het ‘ontzorgen’ van de werkgever. Daarnaast wordt de werknemer geïnformeerd over de financiële gevolgen van langdurend verzuim. Een medisch begeleider bij de arbodienst voert gesprekken met de werknemer. Een ‘reguliere’ verzuimverzekering biedt voornoemde diensten meestal niet en is over het algemeen slechts bedoeld om de kosten van loondoorbetaling bij ziekte te dekken.

Ons advies?

In onze praktijk merken we vaak dat MKB-ondernemers het risico van een zieke werknemer onderschatten. De MKB verzuim-ontzorgverzekering zorgt ervoor dat risico’s beperkt blijven, door de dekking van loonkosten en de intensieve begeleiding bij re-integratie. Ons advies aan MKB-ondernemers is om serieus te kijken naar de mogelijkheden voor het sluiten van een dergelijke verzekering. Er zijn inmiddels meerdere partijen die de MKB verzuim-ontzorgverzekering aanbieden. De verzekering is het meest geschikt voor kleine en middelkleine bedrijven. Iedere verzekeraar bepaalt de eigen voorwaarden, dus u kunt bij de verzekeraar navragen of u in aanmerking komt voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Heeft u vragen over zieke werknemers? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.